UPCE

Slavnostní odhalení plastiky „Chemika“ s vernisáží obrazů "Koně a jejich lidé"

27. 9. 2021

Kovová plastika "Chemika - atomového vědce", která byla od roku 1978 umístěna na Palackého třídě, se přesunula k Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, a to před děkanát fakulty na „univerzitní náměstí“. Jejím vlastníkem už od roku 2020 není město Pardubice, ale fakulta, které toto umělecké dílo z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce darovala radnice k 70. výročí chemického vysokého školství v Pardubicích.

Slavnostní odhalení plastiky se konalo 23. 9. 2021 v příjemném slunečném odpoledni. Pozvání přijal i pan náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký, který se významnou měrou podílel na hladkém převodu vlastnických práv plastiky. Umístění plastiky „Chemika“ na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v souvislosti s přesunem FChT z náměstí Čs. legií do univerzitního kampusu na Stavařově v roce 2009. Plastika je nyní zasazena do nového kontextu na veřejném prostranství, což byla jedna z hlavních podmínek převodu vlastnických práv.

Akce se zúčastnila celá řada významných hostů, mezi kterými přijala pozvání i dcera ak. sochaře Luboše Moravce, autora plastiky, paní Ivana Dvořáková. Před samotným odhalením plastiky pohovořil děkan FChT prof. Petr Kalenda, náměstek primátora Mgr. J. Rychtecký a rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek. Darování plastiky lze vnímat jako symbolické vyjádření vzájemné spolupráce mezi městem a univerzitou.

Pardubice jsou městem chemie, kovová plastika „Chemika – atomového vědce“ je unikátním dílem tohoto druhu a ve městě jediná, proto návaznost na vzdělávání v našem městě a regionu je zřejmá. Dílo bylo odborně zrestaurováno v dílně uměleckého kováře Karla Bureše, který povrch celoplášťově ošetřil, navrhl nový podstavec válcovitého tvaru. Podstavec je opatřen pamětní deskou, která bude připomínat propojení přátelství a spolupráce mezi městem a univerzitou.

Nesmíme opomenout i transport a odborné upevnění plastiky firmou Hanč stěhování, která vše v dostatečném časovém předstihu nachystala do finální podoby.

Hosté si z akce odnesli dárkovou tašku s informační brožurkou o plastice a také „Pamětní list“, jehož návrh vytvořila ve spolupráci s  Oldřichem Jiskrou výtvarnice Jarmila Jiravová. Další upomínkou se stala i nová fotografická kniha speciálně vytvořená v rámci kulatého výročí „Pardubický labyrint chemie v průběhu 70 let v obrazech“, která byla slavnostně pokřtěna ve foyer fakulty.

Součástí programu slavnostního dne byla také vernisáž výstavy „Koně a jejich lidé“ výtvarnice a malířky J. Jiravové. Expozice obrazů koní, která tematicky navazovala na putovní statut Evropského města koní – Pardubice 2020, bude pro širokou veřejnost přístupná až do konce roku 2021.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. - proděkanka fakulty / foto Milan Reinberk