Studenti mohou relaxovat v novém atriu u šaten

24. 11. 2021

V rámci úprav prostor fakulty se vedení rozhodlo postupně revitalizovat také jednotlivá vnitrobloková atria. Jako první bylo vybráno atrium u seminárních učeben a studentské šatny mezi bloky C a D.

K realizaci tohoto architektonického a zahradnického úkolu byla vybrána firma MiBer s.r.o. Michala Berky a Ing. Lenka Derbeková, která na základě zadaných požadavků vytvořila architektonický návrh se začleněním tří relaxačních zón, včetně originálního mobiliáře vyrobeného na zakázku a nové výsadby rostlin. Návrh citlivě navázal na stávající výsadbu především již vzrostlých stromků a keřů. Ty byly zachovány v co největším možném počtu a upraveny. Byla odstraněna původní netkaná textilie, která už neplnila svou funkci, půda byla vyčištěna a vylepšena substrátem. Tím se celý prostor doslova znovu „nadýchl“. Vytvořením drenáže v podobě štěrkových cest a typem rostlinné výsadby se také upravil vodní režim v půdě.

Atrium je nedílnou součástí vnitrobloku, v němž je možné obdivovat botanickou říši přes prosklenou část v chladnějším období, v teplejších měsících přímo ve vymezeném prostoru, kde si mohou studenti či zaměstnanci sednout na lavičky ke klidnému odpočinku o přestávkách mezi výukou. Zástěny za lavičkami vytváří pocit soukromí.

Věříme, že atrium bude plnit svou funkci a studenti se budou moci setkávat u kávy či občerstvení mezi výukovými bloky. Atrium je již nyní volně přístupné.

Slavnostní otevření je plánováno na jaro příštího roku, kdy návštěvníci budou moci obdivovat botanické skvosty nové výsadby: trvalky – Jarmanku - Astrantia major „Star of Billion“; Iris Chrisographes „Black Form“, Kontryhel – Alchemila mollis, Poměnkovec - Brunnera macrophylla „Sea Heart“, Hostu satisfaction, Tradescantia x andrsoniana „Innocence“, Rdesno – Persicaria amplexicaulis „Fat Domino“, Samorostlík – Actea pachypoda „Misty Blue“; traviny – Metlici trsnatou - Deschampsia caespitosa „Palava“, Ozdobnici čínskou – Miscanthus sinensis „Morning Light“, Proso prutnaté – Panicum virgatum „Cloud Nine“; keře – Svídu spornou – Cornus controversa „Variegata“, Hortenzii latnatou – Hydrangea paniculata „Polar Bear“ a mnoho dalších.

Mgr. Stříbrná Lucie, Ph.D.
Ing. Lenka Derbeková