Univerzita Pardubice stojí o talentované studenty z Ukrajiny

10. 4. 2019

Zástupci Univerzity Pardubice dnes odjíždí do Kyjeva a Oděsy, aby nabídli možnost studovat v České republice talentovaným ukrajinským středoškolákům. Zúčastní se mezinárodního veletrhu vzdělávání, kde se bude škola prezentovat.

Na Univerzitě Pardubice dnes studuje bezmála 70 vysokoškoláků z Ukrajiny. O nové talenty z Východu má největší zájem Fakulta chemicko-technologická, která vyslala na veletrh své reprezentanty. Na veletrh je doprovodí zástupci rektorátu, a také tři studenti původem z Ukrajiny a Běloruska.

„S ukrajinskými studenty u nás máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou to opravdu kvalitně připravení mladí lidé, kteří mají o obor velký zájem a předpoklady být velmi úspěšní. Oceníme, pokud se k nám takových studentů rozhodne zamířit ještě více,“ říká prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Univerzita při lákání nových studentů spolupracuje s českými centry na Ukrajině. Výhodou je, že se ukrajinští středoškoláci mají možnost učit češtinu už na střední škole. To jim otvírá možnost studovat vysokou školu v České republice rovnou v českém jazyce.

Podle průzkumů organizátorů ukrajinského veletrhu (http://edu-abroad.com.ua/) v současnosti studuje v 35 zemích přes 70 tisíc Ukrajinců. Česká republika přitom mezi mladými Ukrajinci platí za jednu z nejvyhledávanějších destinací pro vysokoškolské studium. Na některou ze 7 fakult Univerzity Pardubice dnes z celkem 375 zahraničních studentů chodí 67 Ukrajinců.

 

Pardubice 10. dubna 2019                            

 

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 

 

Bližší informace:
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
e-mail press@upce.cz
telefon 466 036 413

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Tiskové zprávy