Vědec Michal Holčapek získal letošní cenu ministra za výzkum

16. 12. 2021

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Michalu Holčapkovi z Fakulty chemicko-technologické.

Téma výzkumu prof. Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické, který získal Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je detekce rakoviny slinivky a dalších typů pomocí analýzy lipidů. Špičkový vědec se svým týmem objevil novou metodu, která dokáže zjistit onemocnění rakovinou slinivky z pouhé kapky krve a postup rozšířil také na karcinom ledvin, prsu a prostaty. Analytický chemik potvrdil, že tímto způsobem je možné detekovat nemoc se správností přes 90 procent.

Studie karcinomu slinivky provedli vědci na základě změření vzorků více než 800 vzorků pacientů, závěry ověřila nezávislá měření na špičkových pracovištích v Německu a Singapuru. Na tuto metodiku získal tým evropský patent a patentová řízení na další typy karcinomů jsou v pokročilé fázi řízení. Nyní vědci plánují převést metodiku do klinické praxe.
„Aplikaci analýzy lipidů pro včasnou detekci vybraných typů karcinomů předcházelo mnoho let vývoje nových lipidomických metod. Nejdříve pro kvalitativní analýzu, následně pro robustní kvantifikaci a teprve nakonec analýza krve a tkání pacientů,“ říká prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., který se zabývá vývojem nových analytických metod pro analýzu lipidů již více než 20 let a získal řadu národních i mezinárodních ocenění. „Jednotlivec v současné době nemůže ve vědě příliš dokázat, protože multidisciplinární výzkum vyžaduje větší týmy. Je pro mě velkým potěšením, že se v mé skupině sešli mladí lidé z několika zemí, které spojuje zájem o vědu. Ti mají zásadní podíl na tom, že se nám daří posouvat možnosti lipidomické analýzy,“ dodal Michal Holčapek, který je také spoluzakladatelem a viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro lipidomiku. 
Prof. Michal Holčapek získal loni také plaketu rektora univerzity za zcela výjimečný vědecký počin. Stal se prvním držitelem ceny za mezinárodní přesah svého základního výzkumu a uvádění výsledků vědy do praxeAbsolvent pardubické vysoké školy patří na Univerzitě Pardubice k nejcitovanějším autorům vědeckých publikací.

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. | Univerzita Pardubice (upce.cz)