Vědecká rada FChT premiérově zasedla pod vedením nového děkana

1. 11. 2022

Ve středu 26. 10. 2022 se v zasedací místnosti děkanátu konalo první zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice s účastí kompletního nového vedení fakulty v čele s děkanem prof. Ing. Petrem Němcem, Ph.D.

V úvodu zasedání prof. Němec předal členům jmenovací dekrety a popřál všem úspěšné působení ve Vědecké radě fakulty. Poté se již Vědecká rada věnovala standardním úkolům, mezi kterými byla například projednávání habilitačních řízení.

Všem členům Vědecké rady přejeme mnoho úspěchů.

doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.
proděkanka fakulty
foto Svatopluk Rafael