Vedení fakulty navštívilo studenty na "Mácháči"

6. 9. 2021

Zástupci vedení Fakulty chemicko – technologické letos navštívili „Seznamovák“ v malebném Máchově kraji, který se konal v kempu Bílý kámen. Za podpory rektorátu Univerzity Pardubice, Katedry tělovýchovy a sportu a jednotlivých fakult se atraktivní celotýdenní akce pro začínající vysokoškoláky na tomto místě konala již podvanácté. „Seznamováku“ se ve dvou turnusech zúčastnila také stovka studentů FChT.

Dvojice hlavních koordinátorů Jan Němec a Martin Mařík přivítala děkana fakulty prof. Petra Kalendu a proděkanku Mgr. Lucii Stříbrnou na břehu Máchova jezera, kde byli již oba netrpělivě očekáváni studenty prvních ročníků různých bakalářských studijních programů. Jejich návštěva tak navázala na tradici „dialogu mezi studenty a vedením fakulty“, která byla v loňském roce přerušena nepříznivou pandemickou situací. Smyslem této propagační aktivity bylo navázat užší kontakt se studenty, vzájemně se lépe poznat, dále umožnit studentům klást dotazy a spontánně odstranit případné bariéry či ostych studentů při komunikaci s akademickou autoritou. Neformální prostředí zcela přirozeně vytvořilo příjemnou atmosféru, která se nesla po celou dobu v přátelském duchu. Témata, která zazněla, se týkala především studia, života na vysoké škole, volnočasových aktivit a také uplatnění na trhu práce. „Otevřený dialog“ mezi vedením FChT a studenty podpořilo i slunečné počasí, takže se akce mohla konat pod širým nebem.

Věříme, že tradice návštěv představitelů fakulty u Máchova jezera bude pokračovat i do budoucna!