Volba děkana FChT

Na 13. zasedání Akademického senátu FChT dne 21. ledna 2019 proběhla volba kandidáta na děkana FChT pro funkční období 2019-2023. Post obhájil prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a návrh na jeho jmenování děkanem byl předán rektorovi Univerzity Pardubice.

Roztáhnout úvodní fotku: 
false