Workshop: Nanokompozitní materiály pro kosmické aplikace

Uložit do kalendáře 25-05-2023 10:00 25-05-2023 10:00 Czech republic/Europe Workshop: Nanokompozitní materiály pro kosmické aplikace Pracoviště CEMNAT Univerzity Pardubice ve spolupráci s firmou TOSEDA s.r.o. Vás zvou na workshop na téma Nanokompozitní materiály pro kosmické aplikace. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2023 od 10 hodin v prostorách... Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, místnost 03004
25. 05. 2023 Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, místnost 03004
Workshop: Nanokompozitní materiály pro kosmické aplikace

Pracoviště CEMNAT Univerzity Pardubice ve spolupráci s firmou TOSEDA s.r.o. Vás zvou na workshop na téma Nanokompozitní materiály pro kosmické aplikace. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2023 od 10 hodin v prostorách Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, místnost 03004.

Přednášky a přednášející:     

  • Nanokompozitní systémy 4SPACE toseda (Ing. Jiří Zelenka CSc. - představení společnosti TOSEDA)
  • Polymerní aerogely vhodné pro kosmické aplikace (Ing. Tereza Dědourková, Ph.D.)
  • Deformační čidla (Ing. Zuzana Šimonová)
  • Příprava světlo-emitujících polymerů (Ing. Pavel Šimon)
  • Příprava a charakterizace hybridních polymerních  nanokompozitů pro detekci vysoce energetického záření (Dr. Liudmila Loghina a Dr. Maksym Chylii)

Workshop se koná v rámci OP VVV projektu Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMAT, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376.

Fakulta chemicko-technologická UPCE, CEMNAT a TOSEDA s.r.o.
Ing. Jana Wagnerová
466 037 549