Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech a na organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií.

5. Listopad 2018 (Celý den) - 6. Listopad 2018 (Celý den)
Hotel Jezerka, Seč
www.pigmentyapojiva.cz
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Andrea.Kalendova@upce.cz
466 037 272
CHEMAGAZÍN, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek