„Zelená chemie“ v rukou mladých chemiků

26. 2. 2019

Soutěž projektů hostila SPŠ chemická v Pardubicích, kde se jedenáct týmů základních škol zabývalo tzv. zelenou chemií. Projektový den byl součástí regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který letos probíhal souběžně s projektem CoCo+.

Své prezentace tu tedy v rámci projektu představily nejen týmy z Česka, ale také středoškolské týmy studentů z Norska, Portugalska a Chorvatska, kteří při svém pobytu v Pardubicích navštívili i naši Fakultu chemicko-technologickou UPa.

Krátkým představením fakulty přivítal návštěvníky proděkan prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., aby se poté studenti podívali do výukových laboratoří, navštívili některá vědecká pracoviště a vyslechli si dvě přednášky. První byla na téma „zelené chemie“ od doc. Ing. Anny Krejčí, Ph.D. z Oddělení ochrany životního prostředí, druhá přednáška od Denise Wolrab, Dr. z Katedry analytické chemie pak představila projekt týmu prof. Michala Holčapka, který se na naší fakultě věnuje výzkumu rakoviny. Vědeckému týmu se na základě analýzy lipidů podařilo vyvinout unikátní metodu, díky níž by mohli pacienti na celém světě získat šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby.

Pomyslným vrcholem soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude červnové celostátní finále jednotlivců na naší fakultě, kde jsme jedním z hlavních partnerů a organizátorů.

Milan Reinberk
FChT UPa