Známe nového krále mladých chemiků

20. 6. 2022

Ve čtvrtek 16. června 2022 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice přivítala nejlepší mladé badatele z oboru chemie, a to z celé České republiky. Jubilejní 10. ročník celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ rozhodl o tom, kdo se na rok stal žákovským mistrem republiky v chemii. Soutěž je primárně určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hlavním záměrem soutěže je propagace a popularizace chemie.

Regionální kola „Mladého chemika“ probíhala od září loňského roku v 11 pořadatelských centrech – středních odborných školách chemického či technického zaměření. Celkem se do soutěže zapojilo více než 17 000 žáků z 614 základních škol! Čtyřicet nejúspěšnějších postoupilo do celostátního finále. „Jubilejní desátý ročník národního finále se koná v místě, kde soutěž před patnácti lety vznikla a kde má chemie více než stoletou tradici. Je potěšující, že po dvouleté pandemické odmlce se opět můžeme setkat osobně a uspořádat finále jako vysoce prestižní společenskou událost, která je silným motivačním zážitkem pro všechny soutěžící,“ konstatoval prof. Petr Kalenda, děkan pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „O nadané mladé chemiky máme velký zájem a finalisté se k nám po maturitě rádi vracejí, aby u nás završili své vzdělání. Je symbolické, že mezi letošními absolventy Fakulty chemicko-technologické najdeme i vítězku a stříbrnou účastnici prvního ročníku celostátního finále v roce 2013,“ doplnil prof. Kalenda.

Mladí pro chemii zapálení soutěžící nejdříve absolvovali test z teoretických znalostí a poté zkoušku laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodl o konečném pořadí.

„Tvorba soutěžních úloh je týmovou prací fakulty a respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nevyhýbáme se ani obtížnějším otázkám, protože u celostátních finalistů předpokládáme zvýšený zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Všichni učitelé s předstihem obdrželi tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky stihli na finále připravit,“ vysvětlil prof. Petr Němec, proděkan pro pedagogiku FChT Univerzity Pardubice. Mladí chemici nejenže soutěžili, ale na jeden den se stali vysokoškolskými studenty. Využili stravování v menze či přespali na univerzitních kolejích a vyzkoušeli si práci ve špičkově vybavených laboratořích.

Finálový den nabídl také atraktivní doprovodný program. Největší zpestření přinesla science show známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha, v jehož pestrém repertoáru je řada velmi efektivních pokusů, nejen z oblasti chemie, ale i fyziky. Pro učitele si pořádající fakulta připravila přednášku se zaměřením na nejaktuálnější technologie tisku, kterou přednesl doc. Tomáš Syrový. Pro rodiče byla připravena exkurze do laboratoří z lékařské genetiky s praktickou ukázkou mikroskopování, kterého se zhostila proděkanka pro vnější vztahy a propagaci Mgr. Lucie Stříbrná. V odpoledních hodinách probíhaly ve foyer fakulty zajímavé chemické pokusy provedené zkušenou demonstrátorkou Ing. Hanou Doušovou.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů a sponzorů. Oceněno bylo celkem 38 finalistů a také učitelé, jejichž žáci obsadili medailové pozice. Díky pořadatelům a partnerům celostátního finále se soutěžící mohli těšit z hodnotných cen na každé příčce celostátního finále. Ti nejlepší si odnesli notebook, tablet, chytré hodinky nebo outdoorovou kameru. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila také historicky první zlatá medailistka celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ Ing. Marie Nevyhoštěná, která právě v těchto dnech promovala na FChT s červeným diplomem. Při této jubilejní příležitosti předal děkan prof. Petr Kalenda „Stříbrnou medaili za zásluhy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“ Ing. Ivanu Součkovi, Ph.D., řediteli Svazu chemického průmyslu České republiky.

Děkan pořádající fakulty udělil prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia během prvního akademického roku studia na FChT Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Na mistrovské příčce se v této prestižní soutěži umístil žák ZŠ npor. Eliáše, Polabiny 3, Michal Čapek. Za svůj úspěch získal notebook a od děkana prof. Kalendy také příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT v jakémkoliv studijním programu. Stříbrnou příčku obsadila Michaela Šubrtová ze ZŠ Odry Pohořská, která převzala ceny od rektora Univerzity Pardubice prof. Libora Čapka. Bronzový pohár si odnesla žákyně ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou Josefína Řeháková.

Děkan prof. Kalenda ocenil také učitele všech tří vítězných žáků a udělil jim „Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“ za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

Všem oceněným jak žákům, tak jejich učitelům srdečně blahopřejeme a do dalšího školního roku jim přejeme mnoho nadšení pro chemii, radosti z poznávání dalších tajů vědy, ale také štěstí a potřebného zdraví!

Mgr. Lucie Stříbrná, PhD. - proděkanka fakulty / foto Milan Reinberk