Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Uložit do kalendáře 31-05-2023 17:00 31-05-2023 17:00 Czech republic/Europe Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment Obecně prospěšná společnost energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice pořádají v rámci projektu Kontexty humanity seminář pro pedagogy Zrození kvantové teorie. filosofie, věda a experiment Seminář se uskuteční 31. května 2023... Divadlo D29 (Svaté Anežky České 29)
31. 05. 2023 Divadlo D29 (Svaté Anežky České 29)
KFR
Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Obecně prospěšná společnost energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice pořádají v rámci projektu Kontexty humanity seminář pro pedagogy

Zrození kvantové teorie.
filosofie, věda a experiment

Seminář se uskuteční 31. května 2023 od 17:00 do 20:00 v Divadle D29, Svaté Anežky České 29, Pardubice.
Současně ho budeme vysílat na našem kanálu YouTube.

Přihlásit se můžete zde.


Více informací najdete v pozvánce.

Interdisciplinární seminář povedou:

doc. Filip Grygar, Ph.D. – působí na katedře filosofie a religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Zabývá se historií a filosofií vědy, především počátkem moderní vědy v 17. století a vznikem kvantové teorie. Věnuje se také otázce morální odpovědnosti vědců během dvou světových válek 20. století. Za monografii o Nielsi Bohrovi obdržel řadu ocenění, včetně prestižní ceny Josefa Hlávky (za rok 2014).

Ing. Patrik Čermák, Ph.D. – působí na ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vystudoval elektrotechniku, chemii a filosofii. Zabývá se výzkumem materiálů, zejména polovodičů. Věnuje se také popularizaci vědy a na vysoké i střední škole vyučuje fyziku. Je držitelem několika ocenění v České republice i v zahraničí.

Oba společně provozují web věnovaný laureátu Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi: www.nielsbohr.cz


Anotace
Aby mohla vzniknout jakákoli vědecká teorie, musel v sobě člověk objevit schopnost tvořit ideje, pojmy, jazyk a vynalézat věci. Desítky tisíc let trvalo, než byl v antice schopen formulovat první vážné filosofické, respektive vědecké teorie o původu přírody a sebe sama. Následně stačilo už jen dva tisíce let, aby byla v 17. století ustavena moderní věda založená na jednotně pochopeném a mechanicky fungujícím vesmíru, k jehož poznání neměla být potřebná filosofie či teologie, nýbrž pouze matematická a experimentální dovednost. Nakonec jen několik staletí postačovalo k nahlédnutí do nitra atomů, objevu jaderného štěpení a sestrojení atomové zbraně, nebo v lepším případě k využití laseru, elektroniky, počítačů či nanomateriálů. Koncem 19. století se někteří vědci domnívali, že poznávání přírody je u konce, ve fyzice prý zbývalo dořešit jen pár dílčích otázek. Jak tedy došlo k tomu, že se v rámci klasické fyziky zrodila fyzika nová – revoluční kvantová teorie? Abychom našli odpověď, zaměříme se na filosoficky uvažující vědce a objevy, stojící u počátku kvantové teorie. Podstatné budeme demonstrovat na vybraných experimentech, jež jsou využitelné ve výuce fyziky.

Seminář má akreditaci DVPP

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment
Kontexty humanity
Daniel Raus
+420 606 634 843
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.