Zrušení podzimní promoce - 16. 10. 2020

21. 9. 2020

Oznámení č. 10/2020 Zrušení promoce v akademickém roce 2019/20

Podzimní promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Fakulty chemicko-technologické UPa v akademickém roce 2019/20, plánovaná na 16. 10. 2020, je zrušena.
Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý, uskuteční se slavnostní promoce v jiném termínu.

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
děkan