Vybavení

 • Duální skenovací systém s fokusovaným iontovým svazkem (LYRA3 GMH, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.), vybavený stíněním elektromagnetického pole, dávkováním plynů, STEM a EDX detektorem a litografií pomocí elektronového svazku.
 • Skenovací elektronový mikroskop (JSM 7500F, JEOL Ltd.)
 • Zařízení na depozici atomárních vrstev (TFS 200, BENEQ)
 • Rentgenový difraktometer (Empyrean, Malvern Panalytical),
 • Rentgenový fotoelektronový spekroskop (ESCA 2SR, Scienta Omicron)
 • Vakuové depoziční zařízení (MPE 600s, PLASSYS BESTEK SAS)
 • Termální gravimeter-plynový chromatograf s hmotnostní sondou (TG-GC-MS, Pyris 1TGA-Clarus 680GC-Clarus SQ8T-MS, PERKING ELMER)
 • UV-VIS-NIR spektrometr s integrační koulí (UV3600PLUS + ISR603, SHIMADZU)
 • Průtočný reaktor X-cube (Microactivity Effi, PID Eng&Tech)
 • Zařízení na výrobu vláken (Cyclone 1, Pardam)
 • Diferenční skenovací kalorimetr (DSC Q2000, WATERS)
 • Rukávový box (GP (campus) T2+T2, JACOMEX)
 • Tryskový laboratorní mlýn (Labomill, PHOOD PHARMA SYSTEM)
 • Optický setup (2x optický stůl  Integrity 2, NewPort, 2 x modulární vláknový spektrometr AvaSpec3648-USB2, Avantes,  2 ks vláknový světelný zdroj,  halogenová lampa, deuteriová lampa, příslušenství)
 • Optický setup s pulzním a kontinuálním laserem, včetně dalších component pro fotonické sintrace a studium interakce světla z hmotou v závilosti na energii.
 • Optický setup s Xe výbojkou, monochromátorem, elektrochemickou celou pro měření fotoproudů (INSTITUT PHOTONOWY)
 • Potenciostat-Galvanostat (PGU 200V, ELEKTRONIKLABOR GmbH)
 • Spincoater s teflonovým jádrem (SC110-S, BEST TOOLS, LLC)
 • Naprašovačka uhlíku a vzácných kovů (ACE 200, Leica)
 • Zařízení na přípravu vzorků pro mikroskopii (EM TXP, Leica)
 • Heliový detektor pro testy těsnosti vakuových aparatur (ASM340DRY, Pfeiffer Vacuum)
 • Optický mikroskop (DM750, Olympus)
 • Spincoater (Laurel Technologies Corporation)
 • Trubková syntézní pec (VEZAS s.r.o)
 • Zdroj napětí pro elektrochemické anodizace (Heiden)
 • Zařízení pro rapidní ohřevy materiálu (JETFirst100C, Jipelec)
 • Zařízení pro měření zeta potenciálu (SZ-100Z, Horiba)
 • Ultracentrifuga pro separaci nanomateirálů (Optima™ Max- XP, Beckman Coulter)
 • Laboratorní autokláv s příslušenstvím pro práci se superkritickým CO2 (Labicom)
 • Vakuová pec do 1500 °C s řízenou atmosférou (VacuumTech)
 • Lyofilizér (BioTech)
 • FTIR spektrometr (VERTEX 70v, Bruker)
 • FT Raman (MultiRam, Bruker)
 • VIS-NIR Fluorometr PTI QM400 s kryostatickou komorou (Horriba)
 • Mikroskop atomárních sil Ntegra Prima s vakuovou komorou (NT-MDT)
Rozšířit fotografii: 
false