Písemnosti jsou uložené na studijním oddělení v přízemí budovy HA - děkanát Fakulty chemicko-technologické UPa.


 

false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: