Pracovníci oddělení se podíleli/podílejí na řešení EU, IRS, AZV, IGA, TAČR a GAUK projektů.