Kontakty

Realizační tým:

 

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
libor.capek@upce.cz
tel.: 466 037 053

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka - Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. Ing Pavel Ditl, DrSc. - České vysoké učení technické v Praze

doc. Ing Radek Šulc, Ph.D. -  České vysoké učení technické v Praze

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. -  Masarykova univerzita

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. - Masarykova univerzita

doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. - Ostravská univerzita v Ostravě

doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. - Ostravská univerzita v Ostravě

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové

doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D. - Univerzita Hradec Králové

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. - Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. - Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. -  Univerzita Pardubice

Ing. Helena Drobná, Ph.D. -  Univerzita Pardubice

doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. -  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

prof. Ing. František Kovanda, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Ing. Petr Dzik, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická