Výstup č. 41 a, b - 12. 5. 2016

Pozvánku a následně i výukové materiály vztahující se k výstupu získáte zde.