Nabídka témat bakalářských prací na akademický rok 2022/2023

Školitel

Název tématu

doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.

 • Studium možností stabilizace antimonitých a bismutitých dikationtů.*

 • Studium reaktivity antimonitých a bismutitých sloučenin vůči hydridům.*

 • Sloučeniny ruthenia a iridia obsahující hemilabilní Sb,N ligand.

 • Chirální N,C,N pincerové ligandy pro stabilizaci organoantimonných a bismutných sloučenin.

doc. Ing. Milan Erben, Ph.D.

 • Ferrocenové deriváty benzo-1,3-selenazolu a benzo-1,3-tellurazolu.

 • Příprava 1,3-disubstituovaných ferrocenů.

doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.

 • Vápenato-antimonitá fosforečná skla.*

prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.

 • Využití bimetalických komplexů v katalýze.*

Ing. Petr Knotek, Ph.D.

 • Možnosti modifikace skel v mikrovlnném reaktoru.*

 • Interakce elektronového svazku s povrchem chalkogenidových skel.*

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 • Studium fosfátových skel draselných modifikovaných oxidem niobičným a vanadičným.

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

 • Lithná vanadáto-fosfátová skla modifikovaná oxidem molybdenovým.*

Ing. Karel Pálka, Ph.D.

 • Příprava mikro a nanostruktur v tenkých vrstvách amorfních chalkogenidů

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

 • Laktyllaktyláty a jejich použití ve kosmetickém průmyslu.
 • Příprava a charakterizace sloučenin obsahujících násobné vazby kov - nekov.
 • Příprava a syntéza ftalocyaninů a jejich využití v medicíně.
 • Syntéza a charakterizace komplexů diboranu a guanidinu

Ing. Lukáš Střižík, Ph.D.

 • Vlastnosti Er3+ dopovaných oxidů La2O3, Y2O3 a LaYO3 připravených spalovací syntézou.*

 •  Vlastnosti Er3+ dopovaných oxidů La2O3, Yb2O3 a LaYbO3 připravených spalovací syntézou.

 • Optické vlastnosti Er3+/Yb3+ dopovaných skel (La2O3)5(ZnO)30(TeO2)65.*

prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

 • Příprava a charakterizace manganem dopovaných uhlíkových kvantových teček.*

*... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.

Rozšířit fotografii: 
false