Nabídka témat bakalářských prací na akademický rok 2017/2018

Školitel Název tématu
doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D. Syntéza nových bis(amino)boranů jako prekurzorů amidů kovů.*
doc. Ing. Milan Erben, Ph.D. Příprava a vlastnosti 4-methyl-5-ethyl-2H-1,2,3-diazafosfolu.*
doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
 1. Ternární metafosforečná skla pro biomedicínské aplikace.
 2. Struktura a vlastnosti fosforečnanových skel dopovaných kovy vzácných zemin.
 3. Struktura a vlastnosti zinečnato-fosfátových skel s obsahem stroncia.
doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
 1. Syntéza a využití organogallitých boroxínů.
 2. N→M koordinované hydridy prvků 13. skupiny.
Ing. Petr Knotek, Ph.D.  Ablace objemového skla Ge25Se75 UV-pulzním laserem.*
prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.  Studium fosfátových skel barnatých modifikovaných oxidem wolframovým.
Ing. Vladimír Kucek, Ph.D.
 1. Příprava a charakterizace selenidu cínatého s příměsí křemíku.
 2. Studium termoelektrických vlastností sulfidu cínatého s příměsí thallia.*
prof. Ing. Petr Mošner, Dr. Vliv přídavku nukleátorů na termické chování a vlastnosti železitých fosforečnanových skel.
Ing. Karel Pálka, Ph.D. Strukturování vakuově napařených tenkých vrstev amorfních chalkogenidů pomocí selektivního leptání.*
Ing. Pavlína Ruleová, Ph.D. Termoelektrické vlastnosti keramiky Bi2O2Se s příměsemi.*
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
 1. Komplexy kovů obsahující diiminoisoindolinový fragment.*
 2. Stericky objemné ligandy na bázi triorganogermaničitých amidů.
 3. (Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET.
 4. Studium aglomerace stannylenů.
Ing. Jiří Schwarz, Ph.D.
 1.  Příprava mikrostruktur ve skle Foturan.
 2. Porovnání optických a elektrických vlastností skla Foturan.
Ing. Lukáš Střižík, Ph.D. Příprava tenkých vrstev chalkogenidů ze skel (GeS2)80(Ga2S3)(20-x)(Sb2S3)x metodou rotačního nanášení.*
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.a Teplotní závislost syntézy Cd-Se-S kvantových teček.*
prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. Syntéza a vlastnosti skel sytému Ag-Ge-Sb-Se.*

 a... pracoviště CEMNAT, *... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.