Nabídka témat bakalářských prací na akademický rok 2020/2021

Školitel

Název tématu

doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.

 1. Příprava intramolekulárně koordinovaných organotellurnatých kationtů.
 2. Organoantimonité dikationty syntéza a charakterizace.

doc. Ing. Milan Erben, Ph.D.

 1. Syntéza diazaheterolů 15. skupiny
 2. Příprava a reaktivita nových cymatrenových derivátů

Ing. Petr Knotek, Ph.D.

 1. Foto-indukovaná změna PbO skel*
 2. Vliv teploty na fotoindukované změny dvojvrstev As40S60-Ge30Se70*

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 1. Studium fosfátových skel draselných modifikovaných oxidem  molybdenovým. 

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

 1. Vliv přídavku nukleátorů na termické chování a krystalizaci skel systému P2O5-V2O5.

Ing. Karel Pálka, Ph.D.

 1. Strukturování tenkých vrstev amorfních chalkogenidů systému As-S

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

 1. Syntéza a použití objemných anilinů.
 2. Definovaná syntéza oligoglycerolů jako suroviny pro chemický průmysl.
 3. Amidiny a guanidiny jako superbáze pro komplexaci nestabilních sloučenin.
 4. Syntéza a struktura stannylenů obsahujících objemné amidy.
 5. Deriváty diiminoisoindolu jako prekurzory pro syntézu přírodních látek a barviv.
 6. β-ketiminatové sloučeniny pro katalýzu polymerací s otvíráním kruhu.
 7. Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicinální aplikace.
 8. (Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET.
 9. Nanočástice s motivy Sn-Sn a Ge-Ge z hydridických prekurzorů.
 10. Interakce boranů s bázemi.
 11. Stabilizace nízkých oxidačních stavů kovů pomocí hybridních karbenových ligandů.
 12. Frustrované lewisovské páry na bázi sloučenin cínu.

Ing. Jiří Schwarz, Ph.D.

 1. Fotochromní fosfátová skla.*
 2. Teplotní závislost optické propustnosti vybraných skel.*

Ing. Lukáš Střižík, Ph.D.

 1. Syntéza a optické vlastnosti skel (GeS2)90(Ga2S3)10 dopovaných ionty Er3+ a Nd3+.*
 2. Příprava a vlastnosti Er3+ dopovaných nanokrystalických perovskitů LaGaO3.*
 3. Příprava a vlastnosti nanokrystalických luminoforů LaAlO3 dopovaných Tb/Yb.

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.a

 1. Amorfní chalkogenidy modifikované přechodnými kovy.*

 a... pracoviště CEMNAT, *... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.

Rozšířit fotografii: 
false