Pracovníci Katedry obecné a anorganické chemie vedou či konzultují práce studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Seznam témat  bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2022/23 naleznete na níže uvedených odkazech.

Témata bakalářských prací

Témata diplomových prací

Rozšířit fotografii: 
false