Témata diplomových prací řešená v akademickém roce 2017/18

Školitel Název tématu
doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D. N-koordinované organotellurnaté sloučeniny a jejich reaktivita.*
doc. Ing. Milan Erben, Ph.D. Syntéza diazafosfolů z hydrazonových derivátů ferrocenu.*
doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D. Vliv TiO2 na vlastnosti a strukturu sodno-zinečnatých fosfátových skel.*
doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D. Ligandy na bázi cínu v chemii prvků 11. skupiny.*
Ing. Petr Knotek, Ph.D. Fotoindukované jevy ve skle systému PbO-Ga2O3.*
prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Struktura a vlastnosti borofosfátových skel barnatých modifikovaných oxidem wolframovým.
Ing. Vladimír Kucek, Ph.D.
  1. Studium termoelektrických vlastností monokrystalů selenidu bismutitého s příměsí wolframu.*
  2. Studium termoelektrických vlastností monokrystalů selenidu bismutitého s příměsí germania.
prof. Ing. Petr Mošner, Dr. Struktura a vlastnosti stříbrných fosforečnanových skel s obsahem oxidů těžkých kovů.*
Ing. Karel Pálka, Ph.D. Porovnání depozičních metod pro přípravu tenkých vrstev chalkogenidových skel systému As-S.*
Ing. Pavlína Ruleová, Ph.D. Vliv Ta na vlastnosti Bi2Se3.*
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
  1. Komplexy kovů obsahující SNOOPy ligand.*
  2. Použití guanidinatových ligandů pro aktivaci nepřechodných kovů a katalytické aplikace.
  3. Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicinální aplikace.
prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr. Příprava benz[f]indenylových sloučenin molybdenu a wolframu
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.a Depozice a charakterizace tenkých vrstev systému Ge-S-Se.*
prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. Příprava a vlastnosti Gd2O3:Pr3+/Er3+ nanopráškových luminoforů.*

 a... pracoviště CEMNAT, *... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.