Témata diplomových prací řešená v akademickém roce 2022/23

Školitel

Název tématu

doc. RNDr. Jana Holubová Ph.D.

 • Fosforečná skla s vybranými přechodnými kovy.*

prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.

 • Syntéza bimetalických komplexů pomocí N,N,P-chelátů.*

Ing. Petr Knotek, Ph.D.

 • Tvorba kovových nanočástic v oxidových sklech.*

 • Vliv periodicity na přímý zápis laserem do skel.*

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 • Studium fosfátových skel stříbrných modifikovaných oxidem vanadičným, niobičným a wolframovým.*

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

 • Vliv přídavku V2O5 na strukturu a vlastnosti fosfátových a borofosfátových skel.*

Ing. Karel Pálka, Ph.D.

 • Modifikace složení tenkých vrstev chalkogenidových skel systému As-S připravených metodou spin-coating úpravou složení výchozího roztoku.*

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

 • Laktyllaktyláty a jejich použití ve kosmetickém průmyslu.
 • Příprava a charakterizace sloučenin obsahujících násobné vazby kov - nekov.
 • Příprava a syntéza ftalocyaninů a jejich využití v medicíně.
 • Syntéza a charakterizace komplexů diboranu a guanidinu.

Ing. Jiří Schwarz, Ph.D.

 • Skla systému PbO-ZnO-P2O5 s příměsí CuO a SnO.*
 • Skla systému PbO-ZnO-P2O5 s příměsí CuO a Cr2O3.

Ing. Lukáš Střižík, Ph.D.

 • Příprava a vlastnosti Er3+ dopovaných perovskitů BaCeO3.*

*... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.

Rozšířit fotografii: 
false