Témata diplomových prací řešená v akademickém roce 2020/21

Školitel

Název tématu

doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.

 1. Limity přípravy benzoxaborolů z odpovídajících benzazaborolů.*

doc. Ing. Milan Erben, Ph.D.

 1. Koordinační schopnosti 2,6-dihydrazinylpyridinů.

doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.

 1. Syntéza a reaktivita η6- koordinovaných Ru(II) komplexů.*
 2. Neutrální N,N,P=O ligandy v chemii prvků 14té skupiny*
Ing. Petr Kalenda, Ph.D.
 1. Molybdátofosfátová a wolframátofosfátová skla dotovaná oxidem titaničitým.

Ing. Petr Knotek, Ph.D.

 1. Přímý zápis laserem do skel Ge-Sb-S*.

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 1. Studium fosfátových skel strontnatých modifikovaných oxidem niobičným.

Ing. Vladimír Kucek, Ph.D.

 1. Příprava a studium termoelektrických vlastností chalkopyritu dopovaného fosforem.*

prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

 1. Struktura a vlastnosti sodných borofosforečnanových skel s obsahem oxidů přechodných kovů.

Ing. Karel Pálka, Ph.D.

 1. Příprava a charakterizace nanočástic zlata.*

Ing. Pavlína Ruleová, Ph.D.

 1. Studium vlivu vybraných prvků na termoelektrické vlastnosti Bi2O2Se.*

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

 1. Syntéza a použití objemných anilinů.
 2. Definovaná syntéza oligoglycerolů jako suroviny pro chemický průmysl.
 3. Amidiny a guanidiny jako superbáze pro komplexaci nestabilních sloučenin.
 4. Syntéza a struktura stannylenů obsahujících objemné amidy.
 5. Deriváty diiminoisoindolu jako prekurzory pro syntézu přírodních látek a barviv.
 6. β-ketiminatové sloučeniny pro katalýzu polymerací s otvíráním kruhu.
 7. Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicinální aplikace.
 8. (Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET.
 9. Nanočástice s motivy Sn-Sn a Ge-Ge z hydridických prekurzorů.
 10. Interakce boranů s bázemi.
 11. Stabilizace nízkých oxidačních stavů kovů pomocí hybridních karbenových ligandů.
 12. Frustrované lewisovské páry na bázi sloučenin cínu.
Ing. Jiří Schwarz, Ph.D.
 1. Skla systému CuO-ZnO-P2O5.*                              

Ing. Lukáš Střižík, Ph.D.

 1. Příprava a vlastnosti nanokrystalických luminoforů LaGaO3:Ce/Cr modifikovaných BaO.*

 a... pracoviště CEMNAT, *... témata označená hvězdičkou jsou již obsazena.

Rozšířit fotografii: 
false