Ostatní sdružení a organizace

Česká membránová platforma - sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví
kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Česká společnost chemická, pobočka Univerzita Pardubice
předseda: prof. Ing. Vytřas Karel, DrSc.
jednatel: prof. Ing. Ventura Karel, CSc.

Rozšířit fotografii: 
false