Mezinárodní spolupráce

Slovensko

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied, Košice, prof. Ing. Martin Orendáč CSc.
  • Trenčianská Univerzita Alexandra Dubčeka, FunGlass cetrum, Trenčín, prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

Bulharsko

  • Institute of Optical Materials and Technologies J. Malinowski, Bulgarian Academy of sciences, Sofia,  Assoc. Prof. Rosen Todorov
  • Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of sciences, Sofia,  Assoc. Prof. Zoja Ivanova
  • Institute of Optical Materials and Technologies “Acad. J. Malinowski”, Bulgarian Academy of sciences, Sofia,Assoc. Prof. Rosen Todorov

Dánsko

  • Embedded and Intelligent Systems Laboratory, Jystrup, prof. Petr Viscor
true

Národní spolupráce

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Kabinet výuky obecné fyziky, Praha, doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

VŠChT Praha, Ústav inženýrství pevných látek, prof. Václav Švorčík, DrSc.

Vysoká škola polytechnická, Katedra technických studií, Jihlava, Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Oddělení struktury a vlastností materiálů, Praha, Ing. Ivana Perná, Ph.D.

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Ostrava, prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Materiálové centrum, Ústí nad Labem, doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Synpo, a.s, Centrum nanomateriálů a obnovitelných zdrojů, Pardubice, Ing. Kateřina Kopecká

true
Rozšířit fotografii: 
false