Soutěž Hledáme nejlepšíhop mladého chemika ČR je největší soutěž svého druhu u nás, která svým významem přesáhla hranice regionů a stala se celorepublikovou záležitostí.

 

„Celkem se soutěže zúčastnilo více než 15 000 žáků osmých a devátých tříd, což je číslo impozantní. Dokládá, že o chemii je mezi mladými opět velký zájem. Všichni finalisté prokázali výjimečné znalosti i dovednosti," uvedl děkan fakulty prof. Petr Kalenda.
"Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro další odborný růst.“

 

V červnu 2021 proběhl již 9. ročník celostátního finále, který se ale kvůli pandemické situaci musel opět konat v distanční formě a ne tedy tradičně v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice jako v dřívějších letech. Toto žákovské mistrovství republiky v chemii přivítalo téměř 10 000 soutěžících ze všech krajů, kde proběhla regionální kola. Z krajského finále pak vžešlo 38 nejlepších a ti se tedy utkali o absolutního krále mladých chemiků ČR formou online testu.

Tisková zpráva z finále 2021

Díky podpoře Svazu chemického průmyslu ČR (vyhlašovatel, pořadatel a generální partner), Fakultě chemicko-technologické UPa (pořadatel a partner) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (spoluvyhlašovatel) mohou být všichni finalisté odměněni hodnotnými cenami. Ti nejlepší se mohou těšit, mimo jiné, i na tablety či notebooky.

Nejúspěšnější z finalistů pak získávají Cenu děkana FChT - příslib stipendia při studiu na naší fakultě a to v celkové hodnotě 120 000Kč.

mladychemikcr.cz

 

Rozšířit fotografii: 
true