Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství je směřována  do dvou hlavních oblastí:

 • Ochrana životního prostředí
 • Chemické inženýrství

Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů. S tím také úzce souvisí velmi dobré uplatnění absolventů studia v praxi.

Ústav se podílí na výuce:

 • v bakalářských studijních programech „Chemie”, "Chemie a technologie ochrany životního prostředí" a dalších SP
 • v navazujícím magisterském studiu lze studovat studijní programy:

  • "Chemické a procesní inženýrství", který má dvě specializace  „Ochrana životního prostředí” a „Chemické inženýrství",
  • "Udržitelný rozvoj v chemii a technologii".
 • v doktorském studiu pak st. program „Chemické a procesní inženýrství”, který má dvě specializace: „Environmentální inženýrství” a „Chemické inženýrství”.

Ústav vznikl v roce 2009 spojením dvou pracovišť - Katedry chemického inženýrství a Ústavu ochrany životního prostředí. V rámci ústavu pak vznikla dvě oddělení:

 • Oddělení chemického inženýství
 • Oddělení ochrany životního prostředí

Podrobnější informace o nich lze nalézt pod příslušnými odkazy.

 

Rozšířit fotografii: 
false