• Optický emisní spektrometr s buzením v indukčně vázaném plazmatu (Integra XL, GBC Austrálie)
  • Hmotnostní spektrometr s ionizací v indukčně vázaném plazmatu (Optimass 9500 a Optimass 8000, GBC Austrálie)
  • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací (UltraZ, GBC Austrálie)
  • Rentgenfluorescenční spektrometr (ElvaX, Elvatech)
  • LIBS spektrometr (Lea S500, Solar TII)
  • Příprava vzorku k analýze: tavička (LeNeo, Claise)
  • Analytické přístroje: Analyzátor AOX Multi X 2500 se softwarem MultivinKryogenní mlýn (Freezer/Mill 6875, Spex)
  • Mikrovlnný rozklad vzorků (Speedway Xpert, Berghof)
  • Polarografické analyzátory Eco-Tribo Polarograph se softwarem POLAR.
  • PROPotenciostaty/galvanostaty AUTOLAB PGSTAT 12 se softwarem NOVA
  • Spektrofotometrický analyzátor Libra S22, UV/VIS
Rozšířit fotografii: 
false