Vedení

vedoucí oddělení

prof. Ing.
Jaromíra
Chýlková
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jaromira.chylkova@upce.cz
466 038 047, 466 038 078

Akademičtí pracovníci

Ing.
Lenka
Audrlická Vavrušová


Fakulta chemicko-technologická

lenka.audrlickavavrusova@upce.cz
466 036 197
Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Ing.
Tomáš
Brunclík
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

tomas.brunclik@upce.cz
466 036 196

doc. Ing.
Tomáš
Černohorský
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

tomas.cernohorsky@upce.cz
466 037 340

Ing.
Kateřina
Hrdá
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

katerina.hrda@upce.cz
466 037 133, 466 037 105

Ing.
Lenka
Janíková
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

lenka.janikova@upce.cz
466 038 050
doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

doc. Ing.
Anna
Krejčová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

anna.krejcova@upce.cz
466 037 197

prof. Ing.
Ladislav
Novotný
,
DrSc., Dr.


Fakulta chemicko-technologická

ladislav.novotny@upce.cz
466 037 341

prof. Ing.
Miloslav
Pouzar
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

miloslav.pouzar@upce.cz
466 037 068, 466 037 052, 466 037 196

doc. Ing.
Renáta
Šelešovská
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

renata.selesovska@upce.cz
466 038 053

Techničtí a administrativní pracovníci

Jana
Hrnčířová
,
DiS.


Fakulta chemicko-technologická

jana.hrncirova@upce.cz
466 038 079

Dagmar
Kopicová


Fakulta chemicko-technologická

dagmar.kopicova@upce.cz
466 037 198
Rozšířit fotografii: 
false