Chemické a fyzikálně chemické laboratoře

Laboratoře jsou vybaveny přístrojovou a počítačovou technikou zaměřenou na široké spektrum analýz, měření a testování výbušnin, výbušných látek, střeliva i jiných energetických látek.
Ramanova spektroskopie - Nikolet iS50
 
Infračervená spektroskopie 
FTIR Nikolet iS50   

Kapalinová chromatografie
HPLC Agilent 1200

Heliový pyknometr Accupyc

Termogravimetrická analýza

Tarsus F3, Netsch

Diferenční skanovací kalorimetrie

Maia F3, Netch

diferenční termická analýza  DTA (OZM)

Vakuový stabilitní test STABIL

Refraktometr Abbé RMI

stanovení teploty vzbuchu (OZM)
Ultrafialová spektroskopie - lios Gamma
Mikroskop Carl Zeiss

Adiabatický kalorimetr (Es-ARC)
Spalovací kalorimetrie ( (BCA 500)

false