V září 2013 uplynulo 60 let od zahájení výuky chemie a technologie výbušin na nynější Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, nyní na Ústavu energetických materiálů (ÚEnM). Pracovišti Ústavu od jeho vzniku prošlo 367 posluchačů magisterského studia, a to nejenom z Česka a Slovenska (v roce 1980 zde studium absolvoval i někdejší místopředseda vlády Slovenské republiky, Ing. Pavol Csáky), ale i Afghánistanu, Egypta, Jugoslávie, Maďarska a v současnosti i Číny, a bylo na nich obhájeno 75 disertací.

Přibližně stejný rozsah studia jako na Ústavu energetických materiálů v Evropě realizuje Wojskowa Akademia Techniczna ve Varšavě ve spolupráci s Chemickou fakultou Politechniky Warszawskej, Mendělejevova Chemicko-technologická univerzita v  Moskvě, Kazaňská státní technologická univerzita v  Kazani a Sankt-Petěrburgský Státní technologický institut v  Sankt-Petěrburgu a dalších několik univerzit v Rusku, částečně i Cranfield University, Defence Academy of the United Kingdom ve Shrivenhamu v Anglii a University of Coimbra (Lab. of Energetics and Detonics) v Portugalsku.

Zájem o studium, zejména doktorské, na Ústavu po roku 1995 převyšuje jeho prostorové vybavení. Významnou pomoc v této situaci poskytují spolupracující organizace ÚEnM, jako je společnost Explosia Pardubice, Austin Detonator Vsetín, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR v Bratislavě, Univerzita obrany Brno a Wojskowa akademia techniczna ve Varšavě a OZM Reserach, Hrochův Týnec. Pomohlo i MPO ČR s výstavbou speciálních laboratoří pro realizaci výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti fyziky výbuchu.

 

Rozšířit fotografii: 
false