Pracoviště fyziky výbuchu

ve zkušebním areálu
se nelézá objekt s laboratoří, přípravnou a zázemím pro práci.  
Dále jsou v tomto areálu přístroje sloužící ke zkoušení výkonnostních vlastností výbušnin
– pracovní schopnosti, brizance, detonační rychlosti apod.
  • Trhací jáma
    pro odpalování náloží do 1 kg
  • Balistický moždíř
  • Výbuchová komora
    KV-2 pro nálože do ekvivalentu 2 kg TNT

Systém pro měření detonační rychlosti

Široká škála piezorezistivních a piezoelektrických snímačů tlaku  pro měření rázových vln ve vzduchu i pevných materiálech (včetně snímačů PCB 137A23)

Kompletní vybavení pro laboraci rozbušek
Lis pro lisování náloží (100 tun)
Pulzní a kontinuální napájecí zdroje
Pulzní generátor
Ultrarychlá kamera IVV UHSi 12/24
Osciloskop od 100MHz do 4GHz
Laserové interferometry
Aparatura pro bezpečný dálkový odpal

Simulační software LS DYNA (LSTC, USA)

false