Je to doma. Chemici převzali „mistrovský“ pohár, ceny pak nejlepší běžci

27. 5. 2021

„Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným“. I tak by mohla znít parafráze slavného filmového výroku Rudolfa Hrušínského z Menzelova „Rozmarného léta“, když se studenti a zaměstnanci Fakulty chemicko – technologické v průběhu měsíce dubna, navzdory velice proměnlivému počasí, zapojili stejně jako ostatní fakulty Univerzity Pardubice do inspirativní běžecko-motivační akce s názvem „Rozběhejme univerzitu! Souboj fakult!“.

Tato akce se stala hned od začátku velice atraktivní soutěží, kdy běžci denně posílali fotky ze svých běhů na naše sociální sítě, i když teploměr ukazoval mnohokrát hodně neslušná čísla. Celá akce měla za cíl hlavně co nejvíce motivovat k pohybu, dopřát chvíle strávené v přírodě a v neposlední řadě naladit optimisticky mysl v této nelehké době. Pořadatelem byla Katedra tělovýchovy a sportu UPa.

Po celou dobu probíhalo sčítání průběžných výsledků, které byly zveřejňovány s trochou nadsázky na našich sociálních sítích. Jak třeba zaznělo: i Usain Bolt by chtěl běžet s FChT, když viděl, jakou rychlostí narůstaly kilometry. Smyslem bylo, aby se zapojili i ti, kteří do té doby ještě „nevyběhli“. Minimální uběhnutá vzdálenost v rámci jednoho záznamu byly 2 kilometry, s tím, že na běžeckém tempu nezáleželo.

Celkově se strhl velmi napínavý souboj mezi některými fakultami. Velmi blízko se chemikům přibližovaly FZS, FEI nebo FES. Nakonec do toho ale chemici šlápli ve velkém stylu, ukázali tah na branku, za který by se nemusel stydět ani Jarda Jágr a vyběhali pro fakultu prvenství!

Ve středu 19. května v odpoledních hodinách byl slavnostně předán vítězný, dalo by se říci přímo mistrovský pohár, který putoval z rukou rektora univerzity prof. Jiřího Málka do rukou děkana FChT prof. Petra Kalendy. Slavnostní ceremonii ve velké zasedací místnosti děkanátu FChT byli přítomni jak zástupci vedení KTVS, tak také zástupci vedení FChT. Předávání se neslo ve velmi přátelském duchu.

Děkan fakulty, která s přehledem „uběhla“ 5886,02 km, což mimochodem je téměř 666 krát výstup na Mount Everest, prof. Kalenda se rozhodl ocenit nejrychlejší běžce a běžkyně z řad studentů i zaměstnanců věcnými dary. Slavnostní předání proběhlo o týden později 26. 5. v dopoledních hodinách. Tři nejlepší studentští atleti a tři nejlepší akademičtí běžci si přišli převzít diplomy a věcné ceny. Studenti, kterých se za fakultu účastnilo 142, uběhli celkem 4193,64 km, zaměstnanci nasbírali 1692,38 km; těch se zúčastnilo celkem 20.

Mezi oceněnými byli v kategorii studentů:

1. místo vybojoval Tomáš Hostinský – 230,42 km (Materiálové inženýrství), který se umístil na 2. stupni studentských vítězů v rámci celé univerzity,

2. místo si za FChT vyběhala Dominika Josefová – 169,62 km (Bioanalytik a Hodnocení a analýza potravin),

3. bronzový stupínek pomyslně obsadila Monika Vokálová – 169,41 km (Hodnocení a analýza potravin).

V kategorii zaměstnanců pak ceny převzali:

1. místo jak za fakultu, tak celou univerzitu, suverénně obsadil doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D. - 550,27 km (Ústav organické chemie a technologie),

2. místo a tedy na stříbrnou příčku vyběhla Bc. Lucie Písař, DiS. – 209,43 km (Katedra biologických a biochemických věd),

3. bronzová příčka pak nese jméno Ing. Hana Doušová, Ph.D. – 155 km (Děkanát FChT).

Všem běžkyním a běžcům srdečně gratulujeme. Zároveň všem zúčastněným děkujeme za „naběhané“ kilometry, neboť bez nich bychom těch téměř 6 tisíc kilometrů nenaběhali a pohár tak nezískali!

Všichni přítomni byli vedením KTVS motivováni, aby ve svém započatém jarním tréninku neustávali, neboť byli informováni o tom, že bude opět brzy vyhlášena další neméně atraktivní sportovní akce, kde budou moci svou fyzickou zdatnost a vytrvalost uplatnit! To se bude týkat opět nejen zaměstnanců, ale i studentů a pravděpodobně se nebude jednat jen o jednu soutěžní disciplínu.

Takže se všichni těšme! Společně se zřejmě budeme moci brzy zúčastnit další podobné výzvy a dle prvních zákulisních střípků to bude ještě napínavější!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty

foto Milan Reinberk