Mezinárodní dětská výstava Lidice k vidění na naší fakultě

29. 4. 2019

Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice můžete vidět část Mezinárodní dětské výstavy Lidice, která je jednou z největších světových přehlídek dětské tvorby.

Byla založena k uctění památky zavražděných lidických dětí německými nacisty v roce 1942. Koná se pravidelně od roku 1967 a je dobře známa nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě, protože se jí každoročně účastní tisíce dětí ze všech kontinentů.

Výstava je zároveň i soutěží, kde odborná porota každoročně vybírá z přibližně 20 000 prací ze všech zemí světa. Nejlepší z těchto prací získávají medaili a diplom Lidická růže. Vítězné práce jsou vystavovány vždy od června do listopadu v Lidické galerii v Lidicích, a v posledních letech byla část prací vystavena také v muzejních institucích v Praze. Po ukončení výstavy se jednotlivé kolekce zapůjčují na řadu míst v České republice i v zahraničí.

Hlavní téma výstavy navrhuje každým rokem kancelář UNESCO. Účastnit se jí mohou děti ve věku 4 – 16 let.

Vyhlašovatelem a pořadatelem výstavy je Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO a Českých center.

V roce 2018 získala výstava významné ocenění Gratias agit od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Tuto výstavu dětských prací si můžete prohlédnout u posluchárny C1 přímo u naší periodické soustavy prvků až do půlky června. Výstava bude na fakultě postupně dále rozšířena o portréty významných vědců a vynálezců v oblasti chemie a fyziky.

www.mdvv-lidice.cz/