Přednáška "Playing Analytical LEGO for the Unravelling of Polymer Nanostructure"

Uložit do kalendáře 21-02-2020 10:00 21-02-2020 10:00 Czech republic/Europe Přednáška "Playing Analytical LEGO for the Unravelling of Polymer Nanostructure" Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice zve na přednášku “Playing Analytical LEGO for the Unravelling of Polymer Nanostructure” Přednáška se bude konat 21. 2. 2020 od 10 hodin v posluchárně C3 (budova HA).... Fakulta chemicko-technologická UPa, posluchárna C3, budova HA
21. 02. 2020 Fakulta chemicko-technologická UPa, posluchárna C3, budova HA
Přednáška "Playing Analytical LEGO for the Unravelling of Polymer Nanostructure"

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
zve na přednášku


“Playing Analytical LEGO for the Unravelling of Polymer Nanostructure”

Přednáška se bude konat 21. 2. 2020 od 10 hodin v posluchárně C3 (budova HA).

 

Prof. Dr. Harald Pasch
University of Stellenbosch Department of Chemistry & Polymer Science, South Africa
 

Prezentace představí některé základní myšlenky analýzy komplexních polymerů s ohledem na chemické složení a mikrostrukturu pomocí pokročilých metod frakcionace a spektroskopie. Budou diskutovány základní principy vícerozměrných frakcionací a zdůrazněny jejich schopnosti při analýze chemického složení a mikrostruktury.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

The present talk presents some principle ideas on the analysis of complex polymers regarding chemical composition and microstructure using advanced fractionation and spectroscopic methods. The basic principles of multidimensional fractionations will be discussed and their capabilities in chemical composition and microstructure analysis will be highlighted.
The lecture will be in English language

Fakulta chemicko-technologická UPa
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.