Podávání přihlášek pro Bc. a Ph.D. studia nově až do 30. 6.

30. 4. 2021

Vážení uchazeči o studium,

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice aktuálně do 30. 6. 2021 prodlužuje termín podávání přihlášek pro bakalářské a doktorské studijní programy. Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je, s ohledem na současnou situaci, maximálně umožnit všem studentům zasílání přihlášky ke studiu i po původně plánovaném termínu. 

Často k nám míří dotazy související s podobou letošních maturitních zkoušek. Sdělujeme všem uchazečům, že podoba maturitní zkoušky složené v roce 2021 nemá na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice žádný vliv na vaše přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022.


Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na našem studijním oddělení.
Sledujte náš web fcht.upce.cz a také facebook @fchtupa.