Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc9256-kopiec91630.jpg

Přihlášku ke studiu lze podat:


1. Elektronickou formou

 • e-přihlášku najdete na adrese eprihlaska.upce.cz
 • poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A)
 • specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky
 • registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat
 • uchazeči, kteří v elektronické přihlášce označí, že souhlasí s doručením kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím IS, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu elektronicky

2. Na standardním formuláři

 • formulář s názvem „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT).
 • na vyžádání je zasílá studijní oddělení fakulty 
  (lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které fakulta pro zájemce o studium pořádá)
 • poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A)
 • specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče

Jaké dokumenty budeme potřebovat?


Pokud nenahrajete autorizované elektronické konverze dokumentů přímo k podávané elektronické přihlášce, je nutné zaslat poštou ke každé přihlášce originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů na adresu studijního oddělení FChT

Pro Bc. studijní programy

Pro Mgr. studijní programy

Pro Ph.D. studijní programy

Uznání předchozího studia

Poplatky za přijímací řízení


do st. programů v českém jazyce:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
 • Variabilní symbol: 3920
 • Konstantní symbol: pro platbu složenkou 379, pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče (pouze pro e-přihlášku) rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
 • Částka: 600,- Kč

do st. programů v anglickém jazyce:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
  IBAN: CZ2901000000000037030561
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: 3921
 • Konstantní symbol: pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče
 • Částka: 2 000,- Kč 

poplatek za uznání přechozího zahraničního vzdělání:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
 • Variabilní symbol: 3929
 • Konstantní symbol: pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče
 • Částka: 600,- Kč