Termíny pro podání přihlášek

 • do bakalářských studijních programů: 31. 3. 2023
 • pro navazující magisterské programy 
  - v českém jazyce: 30. 6. 2023
  - v anglickém jazyce: 28. 2. 2023
 • pro doktorské programy 
  - v českém jazyce: 31. 5. 2023
  - v anglickém jazyce: 28. 2. 2023
 • Uchazečům může být uznáno studium v zahraničí
false

Přihlášku ke studiu lze podat:


1. Elektronickou formou

 • E-přihlášku najdete na adrese eprihlaska.upce.cz.
 • Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A).
 • Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky.
 • Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.
e-přihláška

2. Na standardním formuláři

 • Formulář s názvem „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT).
 • Na vyžádání je zasílá studijní oddělení fakulty. Lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které fakulta pro zájemce o studium pořádá.
 • Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A).
 • Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

Jaké dokumenty budeme potřebovat?


Pro Bc. studijní programy

 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Výpis známek ze střední školy, příp. ověřené kopie výročních vysvědčení a výpis známek z pololetního vysvědčení 4. r.
 • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení zaslat poštou neprodleně po vykonání zkoušky na studijní oddělení.

Pro Mgr. studijní programy

Pro Ph.D. studijní programy

Uznání předchozího studia

Poplatky za přijímací řízení


do st. programů v českém jazyce:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
 • Variabilní symbol: 3920
 • Konstantní symbol: pro platbu složenkou 379, pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče (pouze pro e-přihlášku) rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
 • Částka: 500,- Kč

do st. programů v anglickém jazyce:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
  IBAN: CZ2901000000000037030561
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: 3921
 • Konstantní symbol: pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče
 • Částka: 2 000,- Kč 

poplatek za uznání přechozího zahraničního vzdělání:

 • Banka: KB Pardubice
 • Účet: 37030561/0100
 • Variabilní symbol: 3929
 • Konstantní symbol: pro bezhotovostní platbu 308
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče
 • Částka: 600,- Kč
Rozšířit fotografii: 
false