Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 20.05.2024

Dva dny, dvě pódia a DJ stage, jedna louka a nekonečná hudební zábava pro vysokoškoláky i další účastníky. Tak to byl nabitý program tradičního Majálesu Pardubice, který pro pardubické publikum už řadu let organizuje absolvent Univerzity Pardubice David Audrlický. 

Program odstartoval už v pátek před polednem a u mikrofonu se střídala jedna hvězda za druhou. Z pódia účastníky pozdravili kromě krále a královny Majálesu v doprovodu své družiny také prorektorka pro vnitřní záležitosti Liběna Černohorská. V sobotu odpoledne se pak blýskla skupina TANEČNÍCI Z UPCE složená ze studentek a studentů Univerzity Pardubice, která zatančila nedávno na studentském plese. 

Published: 17.05.2024

V letošním roce nás opustily tři výrazné vědecké osobnosti, které v průběhu bezmála třiceti let získaly titul doctor honoris causa na Univerzitě Pardubice. Připojujeme se vzpomínkou na tyto akademiky, kteří se zasloužili také o rozvoj naší univerzity.


Prof. Josef Michl
V roce 1996 byl udělen čestný doktorát Univerzity Pardubice významnému světovému vědci, profesoru Josefu Michlovi z University of Colorado, U.S.A. Coloradské univerzity. Čestné ocenění získal za mimořádný přínos o rozvoj teoretické organické chemie a trvalý zájem a nezištnou a obětavou pomoc české chemii.


Prof. Michl byl absolvent Karlovy univerzity a později žák někdejšího předsedy Akademie věd ČR prof. Zahradníka, který působil od druhé poloviny 60. let na celé řadě amerických a západoevropských univerzit. Mezinárodně uznávanou pověst získal především díky svým pracem z oblasti vysoce reaktivních molekul, chemie křemíku, modulární chemie, molekulární elektronové struktury, fotochemie a plynných klastrových iontů.


Prof. Jaroslav Šesták
V roce 2010 obdržel čestný doktorát Univerzity Pardubice prof. Jaroslav Šesták z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek.


Prof. Šesták byl jeden z nejvýznamnějších představitelů termické analýzy ve světě. Absolvent VŠCHT v Praze habilitoval v roce 1991 na VŠCHT v Pardubicích. Významně spolupracoval s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice v oblasti vědecko-výzkumné i pedagogické. V období 1988 až 1998 přednášel jako host na Katedře anorganické technologie. V letech 1989 až 1990 působil jako externí školitel japonského postgraduálního studenta, který zde jako první zahraniční student obhájil titul kandidáta věd.


Prof. Robert Kvaček
V roce 2016 získal titul doctor honoris causa Univerzity Pardubice prof. Robert Kvaček z Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru dějin 19. a 20. století, za rozvoj regionálních studií a za výraznou kultivaci historického vědomí popularizací výsledků vědy a výzkumu.


Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se specializoval na dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období 2. světové války a kulturní dějiny konce 19. a začátku 20. století. Působil na více českých univerzitách a jeho publikace mu vynesly několikanásobné ocenění za literaturu faktu – Cena Egona Erwina Kische. V době normalizace měl zakázáno přednášet dějiny a titul profesora mohl získat až po revoluci v roce 1989.

Published: 17.05.2024

Zkoumání lipidů, v tomto případě zejména tuků v lidském těle, vedlo profesora Michala Holčapka a jeho kolegy k vytvoření konceptu včasného zjišťování hned několika různých typů rakovinných nádorů. Tedy jejich rozpoznání v době, kdy se dají úspěšněji léčit. Jejich výzkumný projekt byl nominován na Cenu předsedy Grantové agentury ČR a vznikla i firma, která chce jeho výsledky uvést do praxe.

Michal Holčapek je profesorem analytické chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Už více než dvacet let se zabývá výzkumem lipidů. Lipidy nejsou jen rostlinné oleje nebo živočišné tuky, ale také celá řada látek, které plní důležité role v lidském organismu, tvoří například materiál pro stavbu buněčných membrán, přenášejí informace uvnitř buněk nebo v mezibuněčné komunikaci.

„Z pohledu vědy jsou lipidy moc zajímavé sloučeniny. A čím víc jsem je poznával a psal o nich vědecké práce, tím víc jsem přemýšlel, jak tohle poznání využít ještě jinak, nejlépe v medicíně,“ popisuje profesor Holčapek.

V roce 2010 byl na dvou konferencích ve Spojených státech a přelétal mezi americkými městy Phoenix a Salt Lake City. „V letadle jsem spíš z nudy vzal do ruky časopis letecké společnosti, kde byl docela zajímavý populární článek o nádorech. A mně to najednou sepnulo – vždyť lipidy přece tvoří membrány i v nádorových buňkách. Bylo by výborné využít naše znalosti k tomu, aby se dala zjišťovat rakovina!“ vzpomíná Michal Holčapek.

Stavební materiál rakovinných buněk

Nádorové buňky jsou nebezpečné zejména tím, že se nekontrolovaně a rychle množí. To ovšem znamená, že potřebují hodně „stavebního materiálu“, tedy i lipidů, které nutně potřebují pro stavbu membrán. Už dřívější studie ukázaly, že lipidy v nádorových buňkách mají trochu jiné složení než v buňkách normálních.

Změny koncentrací lipidů se neprojevují pouze v buňkách a nádorových tkáních, ale lze je detekovat i v tělních tekutinách, jako například v krvi nebo v moči. „Řekl jsem si tehdy: Pokud tyto ,rakovinné‘ lipidy zjistíme v tělních tekutinách, které se lidem dají velice snadno odebrat, můžeme tak určit, že tito lidé jsou nemocní,“ vysvětluje Michal Holčapek.

Společně s kolegy z Pardubic se spojili s vědci a lékaři z Univerzity Palackého v Olomouci a tamní Fakultní nemocnice, z Masarykova onkologického ústavu v Brně a dalších nemocnic. Získávali od nich biologické vzorky od nemocných pacientů i zdravých osob a určovali, čím se lipidy v nich liší.

Tři nemoci na mušce

„V našem zatím posledním výzkumném projektu, který financovala Grantová agentura ČR, jsme se zaměřili na nádory ledvin, a spíše pro srovnání jsme tam přidali i rakovinu slinivky břišní a plic. Ukázalo se však, že nejlíp se nám daří ze vzorků krve identifikovat nádory slinivky. Takový test na světě neexistuje,“ zdůrazňuje Michal Holčapek. Mezi řadou odborných publikací, které výzkumníci připravili, je právě článek o určování tohoto nádoru zlatým hřebem – publikoval jej prestižní vědecký časopis Nature Communications.

Nádory slinivky přitom patří mezi nejzákeřnější. Obvykle se totiž dají zjistit, až když jsou v příliš pokročilém stádiu a léčí se obtížně. Jejich včasná diagnostika je tedy pro nemocného životně důležitá.

Patenty i univerzitní firma

„Naše analytické postupy jsou velmi přesné, využíváme špičkové přístroje pro hmotnostní spektrometrii, kapalinovou chromatografii i superkritickou fluidní chromatografii. V případě lipidů zkoumáme koncentrace několika set různých molekul,“ konstatuje profesor Holčapek. „Jeden údaj by nám k ničemu nestačil, ale právě kombinace takového množství dat nám umožňuje velmi dobře určit, která z vyšetřovaných osob má nádorové onemocnění.“

Výzkumníci vytvořili vlastní software pro vyhodnocování naměřených výsledků. Získali už evropský patent na postup pro určování karcinomu slinivky, další evropský patent, pro diagnostiku nádorů ledvin, je zatím ve schvalovacím řízení. Tytéž patenty přihlásili i v USA, Japonsku a Singapuru.

Loni v květnu Univerzita Pardubice a pardubická společnost FONS založily společnou firmu LipiDiCa, která by měla převést tuto diagnostiku do klinické praxe.

„Naší představou je, že metoda by se dala používat pro screening rizikových skupin populace. Tedy lidí, v jejichž rodině se nádory opakovaně objevují, nebo kteří mají genetické mutace, jež riziko vzniku nádoru zvyšují,“ říká Michal Holčapek. „Další aplikace by měla být k dispozici pro lidi, kteří mají příznaky, jež by mohly být způsobeny nádorovým onemocněním.“

Celý test by podle předběžných propočtů měl stát asi dva a půl tisíce korun – od nabrání krve, přes zpracování vzorku až po vyhodnocení.

zdroj: Grantová agentura ČR
Rozbor krve pomůže včas zjistit nádor - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Published: 14.05.2024

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na Dobročinný běh a pochod "Po stopách Silver A". Jedná se o kulturně-dobročinný běh a pochod, který má zájem zvýraznit často dosti opomíjenou historii města Pardubice související s obdobím Protektorátu Čechy a Morava. Tato akce je určena všem sportovním (ALE I NESPORTOVNÍM) nadšencům všech věkových kategorií.

Zájemci o tuto akci si mohu vybrat mezi během a komentovaným historickým pochodem s průvodcem. Účastí na akci zároveň podpoříte dobrou věc, neboť celý výtěžek Vašeho startovného půjde přes transparentní účet na konto pro podporu Elly Fekoňové, která trpí dětskou mozkovou obrnou.

KDY: Sobota 8. 6. 2024
KDE: Registrace, start a zázemí akce u Památníku Zámeček v Pardubicích

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude připraveno plno doprovodných aktivit.

  • V průběhu dne bude účastníkům zpřístupněno pietní místo Památník Zámeček, který budou moci bezplatně navštívit.
  • Během programu budou mít slovo inspirativní hosté
  • Pro děti bude připraven skákací hrad.
  • Celá akce bude završena promítáním filmu (letní kino).
  • Drobné občerstvení bude zajištěno.

Podrobnosti a trasy na webu.

Published: 06.05.2024

Srdečně zveme všechny studující, zaměstnané i širokou veřejnost na promítání dokumentu Po prolomení ticha, které se uskuteční v pondělí 6. května od 17:00Divadle 29 (Svaté Anežky České 29).

Dokument sleduje příběh Marie-Luisy Purkrábkové, studentky herectví pražské DAMU, a její odvážný krok vystoupit s anonymními svědectvími o sexuálním obtěžování a zneužívání moci ve škole. Film mapuje její osobní zápas, spojený se snahou opustit roli oběti a nalézt vlastní identitu.

Po promítání následuje diskuse k tématu prevence sexuálního obtěžování a potřebě budovat bezpečnější prostředí na vysokých školách. Pozvání do debaty přijaly ombudsmanka FAMU Pavlína Junová a zástupkyně organizace Konsent Klára Kadár

Zúčastněte se společné diskuze a přispějte k budování respektujícího prostředí na naší univerzitě.

Akce je pořádána Oddělením HR Award v rámci konceptu SAFE UPCE.

Anotace filmu: 

Ze dne na den se život Marie-Luisy Purkrábkové, studentky herectví pražské DAMU, obrátil vzhůru nohama poté, co nahlas vystoupila s anonymními svědectvími o sexuálním obtěžování a zneužívání moci ve škole. Její performance a posléze iniciativa s názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET se stala rozbuškou v českém vysokoškolském prostředí a spustila vlnu odhalování podobných kauz na dalších školách.

Aby mohla v očích druhých obhájit své konání, musela Luisa přijmout status aktivistky a mluvčí tématu, které se dotýkalo jejích nejhlubších ran. Opustila svět herectví a ujala se nové, nečekané role, která ji však svými nároky uvěznila a dovedla k vyhoření.

Rok po performanci sleduje režisér filmu Luisu a její zápas tuto roli opustit a znovu nalézt samu sebe. Díky jejich blízkému vztahu film přináší neobyčejně niternou výpověď o tom, jakým následkům musí oběť sexuálního obtěžování čelit, pokud se rozhodne veřejně promluvit.

Více informací k dokumentu najdete na webu distributora, informace k akci pak na FB události

Published: 15.04.2024

Univerzita Pardubice částečně mění své vedení. 

Rolí prorektorů se nově ujmou dvě nové osobnosti. 

K prorektorkám prof. Petře Bajerové (prorektorka pro vnější vztahy) a doc. Liběně Černohorské (prorektorka pro vnitřní záležitosti) se dne 15. dubna 2024 připojil nový prorektor pro vzdělávání a kvalitu doc. David Veselý, stávající vedoucí Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek z Fakulty chemicko-technologické. Od 1. května 2024 nastoupí také nový prorektor pro vědu a tvůrčí činnost. Tím se stane doc. Tomáš Hejduk, dosavadní proděkan pro vědu a zahraničí Fakulty filozofické. 

Jmenování nových prorektorů projednal v minulém týdnu Akademický senát UPCE, následně je rektor UPCE prof. Libor Čapek jmenoval do funkce.

„Věřím, že kolegové úspěšně naváží na své předchůdce a svými podněty přispějí k dalšímu rozvoji Univerzity Pardubice. Rád bych poděkoval oběma odcházejícím prorektorům za jejich práci a spolupráci ve vedení univerzity v posledních dvou letech,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Kdo jsou noví prorektoři UPCE

Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. (50)

je absolventem Univerzity Karlovy, Fakulty filozofické. Doktorskou práci obhájil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd, na Fakultě humanitních studií UK byl jmenován docentem pro obor filosofie. Působí na katedře filosofie a religionistiky. Je členem mnoha vědeckých grémií včetně vědecké rady Univerzity Pardubice a autorem velkého počtu odborných publikací i několika učebnic. Z mnoha zahraničních pobytů vyniká roční Fulbrightovo stipendium na Brown University (USA). Vystupuje na konferencích doma i v zahraničí, podílí se na jejich organizování a je úspěšným řešitelem mnoha vysoutěžených grantů.

Do funkce prorektora nastupuje 1. května 2024

Doc. Ing. David Veselý, Ph.D. (49)

je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Materiálové inženýrství. Doktorskou práci obhájil na Fakultě chemicko-technologické UPCE v oboru Technologie makromolekulárních látek, docentem byl jmenován na návrh Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po působení v soukromém sektoru se vrátil na Univerzitu Pardubice, kde od roku 2015 vede Ústav chemie a makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické. Ve své vědecké činnosti se zabývá mechanismy oxopolymeračních reakcí, syntézou antikorozních pigmentů, formulacemi nátěrových hmot a organických povlaků, a také hydrofobními povlaky. Významná je také jeho vědecká spolupráce s firemním sektorem.

Do funkce prorektora nastupuje 15. dubna 2024.

Published: 12.04.2024

Cílem taktického cvičení bylo prověřit spolupráci složek Integrovaného záchranného systému. 

V areálu Univerzity Pardubice se ve čtvrtek uskutečnilo taktické cvičení s názvem "Aktivní útočník" pod velením Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Hlavním cílem těchto cvičení je především prověřit součinnost složek integrovaného záchranného systému v rámci mimořádné události. Obdobné cvičení se v minulosti uskutečnilo například v areálu Pardubické nemocnice, Gymnázia Mozartova či přímo na krajském úřadě v Pardubicích.

„Bohužel jsem se setkal s laickými názory, že podobná cvičení složek integrovaného záchranného systému jsou vyhazováním peněz. Já jsem naprosto opačného názoru a jsem rád, že jej potvrzují odborníci. Vzpomínám si na útok Anderse Breivika na norském ostrově Utøya, který byl šokem nejen pro norskou společnost, ale i pro celý svět. Na základě toho se začala konat podobná taktická cvičení i u nás. Každé podobné cvičení IZS, ať už se jedná o problematiku hromadné dopravní nehody, zásahu proti ozbrojenému pachateli či například pád letadla má velký smysl a rozhodně v nich budeme ve spolupráci s kolegy pokračovat i v dalších letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Svým rozsahem bylo dnešní cvičení z hlediska krajské policie mimořádné. „Takto velké cvičení na téma aktivního útočníka organizujeme po čtyřech letech. Naposledy to bylo v roce 2020 v Pardubické nemocnici, kde to ale s ohledem na covid nebylo tak velké jako dnes. Před samotným cvičením proběhlo proškolení zaměstnanců školy na metodu utíkej, schovej se, bojuj (tzv. USB). Dnešní cvičení mělo ukázat nejen to, jak jako složky integrovaného záchranného systému umíme společně koordinovat naši činnost, ale hlavně, jaký dopad školení mělo na samotné zaměstnance Univerzity Pardubice, jelikož se musí velmi rychle rozhodnout, jak budou reagovat. Každé cvičení má pro nás velký smysl a především věřím, že v obdobných situacích budeme zůstávat jen u cvičení,“ řekl krajský policejní ředitel Jan Ptáček. Pardubičtí krajští policisté provádí školení na ochranu měkkých cílů již od roku 2011, kdy jím prošly stovky lidí především ze školských zařízení a státních institucí jako jsou finanční úřady, úřady práce nebo krajský úřad. Policisté za poslední roky vidí velkou změnu k lepšímu v přístupu různých institucí k nastavení vlastní bezpečnosti, kdy si již připouští rizika ohrožení.

Podle rektora Univerzity Pardubice měli studenti i zaměstnanci o zapojení velký zájem. Do cvičení se jich zapojilo více než 400 ze všech sedmi fakult. „Pro naši univerzitu je důležité být součástí takového cvičení. Pro nás je to jedinečná příležitost ověřit si znalosti získané na školeních na ochranu měkkých cílů přímo v prostorách univerzity s našimi studenty, zaměstnanci a se složkami Integrovaného záchranného systému. Chtěl bych poděkovat krajskému ředitelství Policie ČR Pardubického kraje za aktivní spolupráci při řešení bezpečnosti na Univerzitě Pardubice,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Mgr. Martina MACKOVÁ
vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Mgr. Dominik BARTÁK
tiskový mluvčí Pardubického kraje

Published: 28.03.2024

Univerzita Pardubice (UPCE) oslaví třicet let od své přeměny z Vysoké školy chemicko-technologické. Výročí připomíná například venkovní výstava, která ukazuje, jak se za poslední tři desetiletí univerzita změnila. 

Výstava Tehdy a teď nabízí porovnání pohledů na současnost a minulost, kterou pomáhají zobrazit fotografie z univerzitního archivu. Velkoplošné panely s dobovými fotografiemi jsou instalované v univerzitním kampusu a areálu v části Doubravice. Nabízí dvojí pohled na podobu klíčových budov vysoké školy. V kampusu je možné si prohlédnout také historické fotografie budov Fakulty zdravotnických studií, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty restaurování v Litomyšli.
„Univerzita Pardubice stojí na silných základech, které postavilo historicky v našem městě studium chemie. Nové fakulty daly naší univerzitě další moderní rozměr a nabídku vzdělávat se v širokém spektru oborů s kvalitním zázemím a v místě s dobrou dostupností,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. 

Historie vysokého školství v Pardubicích sahá až do roku 1950, jako Univerzita Pardubice se škola prezentuje od 31. března 1994. Dnes nabízí na dnešních 7 fakultách studium ve více než 160 programech pro zhruba 7 tisíc mladých lidí. Největší historii má Fakulta chemicko-technologická, „nejmladší“ je Fakulta elektrotechniky a informatiky a početně nejmenší Fakulta restaurování v Litomyšli. 

Published: 28.03.2024

Univerzita Pardubice oslaví třicet let od své přeměny z Vysoké školy chemicko-technologické. Na univerzitní třicetiny studující i zaměstnance upozorní také některé výzvy akce Rozhýbejme univerzitu, která startuje symbolicky 1. dubna. Zapojte se do letošní výzvy a udělejte něco pro svoje zdraví!

Soutěž pořádá Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice a každý zájemce může s pohybem začít kdykoliv během měsíce dubna. Pro start v soutěži stačí uběhnout minimálně 2 kilometry, ujít 4 km nebo na kole ujet trasu 10 kilometrů.
V tom, jak dlouhou trasu urazí chůzí, během nebo jízdou na kole, budou soupeřit nejen jednotlivci, ale také fakulty a útvary. 

Celkovou délku pohybu za měsíc si univerzitní sportovci budou měřit pomocí mobilních aplikací. Výsledky se budou sčítat a průběžně zveřejňovat. Sledujte proto univerzitní web a sociální sítě.
Vítězný fakultní tým získá opět pohár a nejlepší jednotlivci odměny. Loni během této celouniverzitní akce celkem 420 nadšených sportovců uběhlo či ujelo rekordních 34 649 kilometrů. 

Připomeňte si loňské výsledky na https://www.upce.cz/akce-univerzity-pardubice-rozhybejme-univerzitu-mela-rekordni-ucast-i-vykony.

Published: 26.03.2024

Za přítomnosti zástupců vedení naší fakulty proběhlo v pardubickém ABC klubu 21. března 2024 slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola 17. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Chemickému klání dominovala ZŠ Pardubice-Polabiny 3, která vyhrála nejen soutěž jednotlivců a učitelů, ale získala i titul nejúspěšnější školy.

Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Pro žákovské týmy se uskutečnila také soutěž projektů. Celkem se klání zúčastnilo rekordních 7 600 žáků osmých a devátých tříd z 205 základních škol. Fakulta, stejně jako každý rok, byla jedním z generálních partnerů této úspěšné soutěže, která dokáže žáky nadchnout pro chemii.

V nejprestižnější kategorii jednotlivců zvítězil Matyáš Kořínek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3, jehož škola ovládla soutěž hned ve třech kategoriích. Na druhé příčce se umístil Martin Vávra ze ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou a třetí místo obsadila Běla Rathouská z pardubické ZŠ Polabiny 3.

Soutěž o nejlepší projekt na téma „Zdravá/nezdravá chemie“ přinesla vyrovnaný souboj a kvalitní výkony všech týmů. Vítězný projekt s názvem Podívej se zoubku na zoubek vytvořili žáci ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Jejich práce se zaměřila na faktory ovlivňujícími zvýšenou kazivost chrupu a vynikala nejen precizně zpracovaným obsahem, ale i nápaditou formou prezentace a komunikačními dovednostmi žáků.

V soutěži o nejlepšího učitele se královnou pedagogů stala Monika Hrabánková z pardubické ZŠ Polabiny 3. Druhé místo obsadila Marie Skálová ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a třetí pozici vybojovala Dagmar Kunkelová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Souběžně s učitelskou kategorií byla vyhlášena i soutěž o nejlepší školu, která přinesla stejné výsledky jako kategorie pedagogů. Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Pardubice – Polabiny 3, po níž následovala havlíčkobrodská ZŠ Wolkerova a ZŠ Cerekvice nad Loučnou. 

Soutěžícím a hostům slavnostní odpoledne zpříjemňoval doprovodný program v podobě tanečního vystoupení Pohybového studia HrochNechyběly ani ukázky efektních pokusů v podání studentů chemické průmyslovky a návštěvníkům byl k dispozici také kadeřnický salon vlasových vizážistů, kde mohli experimentovat se svými účesy. 

Slavnostním vyhlášením výsledků ale tato atraktivní soutěž ještě nekončí! Sedm nejlepších žáků z pardubického regionu postoupilo do celostátního finále, které 13. června 2024 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Teprve celostátní finále rozhodne o tom, kdo se stane skutečným žákovským mistrem republiky v chemii! Všem oceněným srdečně gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí ve finále!