Zvuková ohnivá show a chemický oskar doplnily finálový den "Mladého chemika"

18. 6. 2019

Na soutěži „Hledá se nejlepší mladý chemik“ byl předáván „Chemický Oskar“ a Dr. Michael Londesborough rozzářil svou ohnivou show

V rámci celostátní soutěžeHledá se nejlepší mladý chemik, která se konala 11. 6. 2019 v prostorách Fakulty chemicko–technologické, přijal pozvání i známý popularizátor chemie Dr. Michael Londesborough. Přestože se zabývá ve svém vědeckém výzkumu chemií boranů na Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy, tak dokázal spolehlivě zaujmout a nadchnout nejen mladé soutěžící, ale i jejich doprovod. Jeho chemické příběhy zakomponované do prostředí mládeži blízké, zajímavé vstupy s relativně jednoduchými, ale efektivními modely poutavě podanými, přitáhnou pozornost i těch, kteří se chemií nikdy nezabývali. Michael Londesbourough se narodil v Londýně, časné dětství a mládí prožil v Leedsu. Od roku 2002 žije v České republice, chemie ho nadchla již v dětství, kdy atraktivní a srozumitelnou formou jemu a jeho vrstevníkům chemii přibližoval nadšený učitel chemie. Byl to jeho vzor a také jeho sen být jako on. Tentokrát si Michael připravil zvukovou show s ohnivými efekty, kterou mohli nadšení posluchači sledovat od 16:00 v prostorách FChT před vyhlášením závěrečných výsledků soutěže.

V rámci této soutěže byl nabídnut i doprovodný program pro pedagogický doprovod, který zahrnoval odbornou přednášku, prohlídku expozice výtvarných prací dětí z celého světa na téma chemie a také filmovou sekci, kde měli možnost doprovázející učitelé hlasovat o nejlepší krátký film na téma „chemie“. Tato část byla zařazena jako oddíl pod Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavou Lidice 2019. Po zhlédnutí 11 krátkých filmů jednoznačně zvítězil hraný i animovaný film ve stylu režiséra a výtvarníka Jana Švankmajera, v němž žáci základní školy vtipnou formou pojali badatelskou činnost v oblasti chemie a biologie. Znázorňované nově objevené objekty nadšeným týmem mladých vědců byly zobrazeny vtipně a umně pomocí knoflíků. Nápaditost a provedení tříminutového filmu byla jednoznačně nejzajímavějším příspěvkem.

Tento vítězný film s názvem „Knoftomy a knoflíkuly“ aneb Objev století vytvořený kolektivem dětí ve věku od  6 do 13 let ze ZUŠ z Plzně získal, tzv. Chemického Oskara“. Tato skleněná cena měla evokovat filmového Oskara a zároveň propojit symbol FChT v podobě srdcové baňky se světem filmu. Cena byla vyrobena ze skleněného masivu a vážila 5 kg. Tým tvůrců tvořil grafik Oldřich Jiskra z grafického studia Dialog, Vysoké Mýto, který dlouhodobě s fakultou spolupracuje, a podle jehož návrhu byl skleněný artefakt zhotoven, dále realizační tým pod odborným vedením MgA. Libora Doležala, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ze Železného Brodu, který dokázal z 2D podoby převést „Oskara“ do 3D formy. Srdcová baňka, neboli „Srdcovka“ symbolizuje lásku k chemii, lásku k životu, propojení chemie a života, propojení s lidským tělem, které má své centrum emocí v srdci se životodárnou tekutinou – krví na skleněné ceně znázorněné v podobě vnitřní purpurové vlny ve fakultní barvě, ne náhodou připomínající roztok manganistanu draselného. Sklo symbolizuje nejen transparentnost, čistotu a jas, ale také materiál, bez něhož se chemik neobejde. „Chemický Oskar“ byl umístěn na masivním skleněném podstavci v podobě knihy, jako symbolu poznání, vzdělávání a objevování.

Celý slavnostní akt předání byl zakončen za přítomnosti všech tvůrců a krátkým proslovem děkana FChT prof. Petra Kalendy CSc. a proděkanky Mgr. Lucie Stříbrné, Ph.D.

„Chemického Oskara“ převzala z rukou děkana FChT zástupkyně Památníku Ležáky, paní Mgr. Kamila Chvojková. Paní kurátorka Památníku Lidice Mgr. Lenka Zmeková se bohužel na slavnostní předání nemohla dostavit.

Věříme, že tento akt se tak stal významným okamžikem v historii fakulty, který otevřel spolupráci s Památníkem Lidice a upozornil tak na pietní odkaz událostí, které by neměly být nastupujícími generacemi nikdy opomenuty.

Článek: Titul krále mladých chemiků putuje opět do Letovic