Chceš pomoci mladším žákům? Zapoj se!

2. 3. 2022

Obracíme se na všechny naše studenty s prosbou o zapojení se do doučování žáků základních škol.

Smyslem doučování je pomoci žákům doplnit učivo, které během opakovaných výpadků prezenční výuky nestihli zvládnout a dostatečně si tak upevnit. Pomoc vysokoškolských studentů v této aktivitě může významně žáky podpořit v motivaci ke studiu. Vzhledem k nižšímu věkovému rozdílu mezi žákem a studentem může mít „efekt pomoci od staršího kamaráda“ vliv z hlediska psychologického, jak v osobní, tak emoční rovině.

Pomoc žákům ZŠ se zvládáním školní přípravy může probíhat jak formou prezenční, tak online. Je možné po domluvě se školou uzavřít DPP / DPČ a obdržet za doučování finanční odměnu.

Více informací můžete najít na webu zapojmevsechny.cz

Prosíme naše studenty, aby využili této příležitosti a pomohli mladším žákům s výukou a motivovali ke studiu, aby se jednou stali Vašimi kolegy!

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že se řada našich studentů do této výzvy zapojí.

Mgr. Stříbrná Lucie, Ph.D.
proděkanka fakulty

Užitečné kontakty:
Anna Marková
Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi – APIV B
Národní pedagogický institut ČR
Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
anna.markova@npi.cz
www.nidv.cz
www.inkluzevpraxi.cz