Fotogalerie 2015

Rozšířit fotografii: 
false
Volba děkana FChT
9. zasedání Akademického senátu FChT UPa se konalo 21. ledna 2015 od 13 hodin v zasedací síni děkanátu FChT (budova HA).
Slavnostní jmenování prof. Kalendy do funkce děkana FChT
Do čela Fakulty chemicko-technologické jmenován profesor Petr Kalenda. Funkce děkana se ujímá 3. dubna 2015. Nového děkana jmenoval do funkce od 3. dubna na čtyřleté období rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., na...
Slavnostní otevření "Galerie osobností" na FChT
GALERIE OSOBNOSTÍ na Fakultě chemicko-technologické k 65. výročí založení chemické vysokoškolské výuky v Pardubicích Fakulta chemicko-technologická otevřela v 10 hodin ve vestibulu svého moderního areálu v Polabinách galerii významných...
Seminář pro stř. učitele chemie 13. 11. 2015
V polovině listopadu proběhl seminář pro středoškolské učitele chemie, který se opět těšil velkému zájmu.