Fotogalerie 2019

Rozšířit fotografii: 
false
SPŠCH je naší fakultní školou
Naše fakulta a Střední průmyslová škola chemická Pardubice podpepsaly memorandum, které dále prohloubí vzájemnou a úspěšnou spolupráci. SPŠCH se tak stala naší první oficiální fakultní školou. Vše bylo slavnostně stvrzeno odhalením ...
Přípravné semináře
Pro zájemce z řad posluchačů prvních ročníků jsme připravili seznamovací semináře s naší fakultou. Zájemci navštívili během jednoho týdne katedry a ústavy fakulty, laboratoře a seznámili se s průběhem a formou výuky na fakultě.
Mladý chemik ČR 2019
Tradičně se u nás konal finálový den soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kde se utkalo 40 nejlepších mladých chemiků z celé ČR.
Exkurze gymnázia v Poličce
Na exkurzi k nám zavítali studenti gymnázia v Poličce. Vyzkoušeli si práci v laboratořích a navštívili vědecká pracoviště naší fakulty.
Slavnostní instalace děkana FChT
Během slavnostního obřadu bylo jmenováno nové vedení naší fakulty na dobu následujících 4 let. Ve funkci děkana pokračuje prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., který tímto převzal pomyslné žezlo k vedení fakulty.
Semináře pro stř. učitele chemie
V dubnu proběhly třetí letošní semináře pro stř. učitele chemie. Tentokrát přednášel prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. o lipidomické analýze ve výzkumu biomarkerů rakoviny a Ing. Michal Černý, Ph.D. na téma Barvy kolem...
Vyhlášení regionálního kola Mladého chemika 2019
V březnu se v pardubickém ABC klubu uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Prvních šest jednotlivců postoupilo do celostátního finále pořádaného na...
Amavet 2019
Amavet je soutěž pro děti a mládež základních a středních škol, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku společně s Pardubickým krajem a také Univerzitou Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice...
Kontakt 2019
Na Fakultě chemicko-technologické UPa a současně v Aule proběhl v březnu tradiční veletrh pracovních příležitostí KONTAKT 2019. Studenti tak měli možnost setkat se přímo se zástupci celkem 53 firem a popovídat si s personalisty nejen o...
Stříbrné medaile pro členy Vědecké rady
Na 16. zasedání Vedecké rady FChT a současně posledním zasedání rady ve funkčním období 2015-2019 se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl udělit členům Vědecké rady Stříbrnou medaili za zásluhy a vyjádřit tak všem své poděkování a ocenění...
Studenti se zabývali "zelenou chemií"
V rámci programu CoCo+, který probíhal souběžně s projektovým dnem soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, navštívili naši fakultu studenti z Norska, Portugalska a Chorvatska. 
Chemiklání 2019
Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se utkalo přes 300 středoškoláků na 4. ročníku soutěže Chemiklání.  63 týmů z České republiky i ze Slovenska se utkalo v řešení chemických úloh na čas.
2. semináře pro učitele chemie
Semináře pro středoškolské učitele chemie pokračovaly v únoru druhým dějstvím s přednáškami Mgr. Světlany Sajdlové o polarizaci světla a Ing. Miloslava Slezáka, CSc. o nakládání s odpady.
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří pro veřejnost byly naplánovány na 30. ledna a 13. února. Přes 500 návštěvníků se dozvědělo zajímavosti o naší fakultě a informace o nabízených studijních programech. Poté si prohlédli několik...
Volba děkana FChT
Na 13. zasedání Akademického senátu FChT dne 21. ledna 2019 proběhla volba kandidáta na děkana FChT pro funkční období 2019-2023. Post obhájil prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a návrh na jeho jmenování děkanem byl předán rektorovi Univerzity...
Exkurze SPŠCh Pardubice a Ostrava
Exkurze středoškoláků ze SPŠ chemické v Pardubicích a SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Studenti si nejprve vyslechli krátkou prezentaci o naší fakultě, aby se pak vydali na vybraná pracoviště a navštívili několik laboratoří a...
Tříkrálová sbírka
Přispěli jsme na dobrou věc. Tříkrálová sbírka zavítala na děkanát Fakulty chemicko-technologické UPa pod záštitou Oblastní charity Pardubice.