Profil absolventa

Magisterský a doktorský studijní obor Anorganická technologie, jichž je Katedra anorganické technologie garantem, poskytují studentům vzdělání vyžadované pro práci v chemickém průmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradičních i nových, zejména anorganických materiálů, ve sféře obchodu a podnikového managementu a v oborově příbuzných vědecko-výzkumných institucích. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky. Předměty profilujícími obor jsou zejména Technologie anorganických výrob, Teoretické základy anorganických výrob, Chemie pevných látek, Metody charakterizace materiálů, Experimentální metody v anorganické technologii, Procesy a zařízení v anorganické technologii a Ekonomika a management chemických výrob. Vedle těchto odborných znalostí absolventi získají i speciální poznatky vyplývající z vědecko-výzkumného zaměření katedry. Patří k nim zejména výroba, výzkum a vývoj anorganických pigmentů a průmyslových hnojiv a využití termoanalytických metod při studiu materiálů a technologicky významných fyzikálních a chemických procesů, jakými jsou např. krystalizace, srážení, adsorpce, katalýza aj. Studenti mají rovněž příležitost zdokonalit svou znalost anglického jazyka.

Absolventi oboru naleznou uplatnění zejména v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institucích odvětvově chemii vzdálenějších, nicméně chemické profese a VŠ kvalifikaci vyžadujících (průmysl textilní, gumárenský, stavebních hmot, školství, zemědělství, státní správa aj.). Získaná kvalifikace předurčuje absolventy především na místa středního managementu (technolog, vedoucí provozu, oddělení, laboratoře, útvaru apod.) a místa samostatných technických pracovníků.