Katedra anorganické technologie se podílí na výuce v bakalářských studijních programech „Chemie a technická chemie, „Chemické a procesní inženýrství, „Chemie a technologie potravin, „Farmakochemie a medicinální materiály“, „Ekologie a ochrana životního prostředí“, „ Anorganické a polymerní materiály“ a v oborech „Anorganická technologie a „Materiálové inženýrství“ navazujícího magisterského studijního programu „Chemie a technologie materiálů“. Katedra je školicím pracovištěm doktorského studijního programu „Chemie a chemické technologie“ pro obor „Anorganická technologie“.

Rozšířit fotografii: 
false