Odborné skupiny

Skupina agrochemická

vedoucí skupiny:

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. Lidé - Intranet UPa

členové skupiny:

Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Ing. Petra Kalendová, Ph.D.

Ph.D. studenti:

Ing. Petr Hermann

technická pracovnice: Olga Erbenová

 

zaměření skupiny:

 • výzkum hnojiv s řízeným uvolňováním živin

 • biodegradabilní hydrogely jako nosiče živin a regulátory půdní vláhy

 • agrochemické rozbory

 • studium chování různých forem živin v půdním prostředí

 • kontrola kvality anorganických produktů

 • vývoj metod pro anorganickou analýzu

 • studium vlastností chelatačních ionexů

Skupina anorganických pigmentů 

vedoucí skupiny: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. Lidé - Intranet UPa
členové skupiny:

doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Nataliia Gorodylova, Ph.D.
Ing. Jana Luxová, Ph.D.

Ph.D. studenti:

Ing. Aneta Burkovičová 
Ing. Blanka Hablovičová

Ing. Jan Hroch
Ing. Lenka Šimková 
Ing. Lucie Karolová

technická pracovnice: Lenka Tilgnerová

 

zaměření skupiny:

 • základní výzkum reakcí vedoucích k pigmentům různých typů

 • vývoj nových vysokoteplotních pigmentů pro aplikace v keramice, antikorozních, speciálních, ekologicky nezávadných pigmentů

 • studium rozkladných reakcí surovin pro výrobu pigmentů

 • hodnocení a charakterizace pigmentů a práškových materiálů z hlediska barevných vlastností, jejich aplikačních možností (komerční keramické glazury a organické pojivové systémy) a termické stability

Úspěchy studentů skupiny anorganických pigmentů

Skupina kalorimetrická

vedoucí skupiny:  doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D. Lidé - Intranet UPa
členové skupiny:

Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Ing. Galina Sádovská, Ph.D.

Ph.D. studenti:  

 

zaměření skupiny:

 • studium procesů srážení a krystalizace kalorimetrickými metodami

 • studium rozpustnosti anorganických materiálů

 • stanovení tepelné kapacity pevných a kapalných látek

 • využití kalorimetrických metod v lékařství a farmacii

 • studium chování nekrystalických materiálů

 • reologie vysoce viskózních materiálů

Rozšířit fotografii: 
false