Vědecko-výzkumné zaměření katedry je soustředěno do tří směrů reprezentovaných jednotlivými  výzkumnými skupinami.  Konkrétně se jedná o skupiny zaměřené na studium agrochemických látek, anorganických pigmentů a na termickou analýzu. 

Rozšířit fotografii: 
false