Zaměření

ZAMĚŘENÍ
vědecko-výzkumné činnosti
Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
na léta 2014 – 2020

Hlavní téma

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů

Specifikace

Zaměření výzkumné práce zahrnuje především oblasti zvyšování výkonnosti podniků se zaměřením na:

  • Tržně orientovaný procesní management podniků operujících na B2B trzích jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti podniků, řízení vztahů se zákazníky, zvyšování hodnoty pro zákazníky v hodnotové síti.
  • Integrovaný management kvality, environmentu a bezpečnosti.
  • Supply Chain Management.
  • Vnitropodnikový management v průmyslových podnicích, zejména chemického průmyslu (řízení po linii výkonů, útvarů a procesů, strategické řízení nákladů, řízení environmentálních nákladů).
  • Finanční management v průmyslových podnicích, zejména chemického průmyslu.

Katedra během let rozvinula spolupráci s řadou vysokých škol v České republice i v zahraničí (v USA, Německu, Velké Británii, Slovensku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajině, Rusku a v dalších zemích).