Zaměření

ZAMĚŘENÍ
vědecko-výzkumné činnosti
Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
na léta 2019 – 2025

Hlavní téma

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů

Specifikace

Zaměření výzkumné práce zahrnuje především oblasti zvyšování výkonnosti podniků se zaměřením na:

Oblast strategického a marketingového managementu průmyslových podniků

 • Strategický management podniku;
 • Analýza výkonnosti podniku;
 • Marketingový výzkum a strategická marketingová analýza;
 • Atributy kvality;
 • Reputace podniku;

Oblast logistického a výrobního managementu

 • Sustainable supply chain management;
 • Spolupráce v dodavatelských řetězcích a možnosti jejího rozvoje;
 • Finanční toky v dodavatelských systémech;
 • Měření výkonnosti v dodavatelských systémech;
 • Předpovídání poptávky;

Oblast společenské odpovědnosti podniků a envirnmentálního managementu

 • Aplikace konceptu společenské odpovědnosti firem a společensky odpovědné komunikování;
 • Partnerství ekonomických subjektů v kontextu Triple helix;
 • Environmentální a CSR reporting;
 • Hodnocení životního cyklu produktů;
 • Sociální aspekty a dopady chemických výrob;

Oblast současných trendů - Industry 4.0, IoT, Shared Economy, Global Economy

 • Projektový management a inovace pro Industry 4.0;
 • Dopady globalizace, digitalizace, Industry 4.0 na průmysl a společnost;
 • Sdílená ekonomika;
 • Sociální ekonomika;
 • Hodnocení úrovně projektového managementu.
Rozšířit fotografii: 
false