V&V na KEMCH


Přehled oblastí V&V

Vědecká a výzkumná činnost katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu probíhá v několika oblastech:

Oblast strategického a marketingového managementu průmyslových podniků

(výzkum a rozvoj trendů v oblasti strategické analýzy podniku, analýza výkonnosti podniku, základních strategií podniku, marketingového výzkumu, strategické marketingové analýzy, SWOT analýzy, aj.)

Oblast logistického a výrobního managementu

(výzkum a rozvoj trendů v oblasti logistického systému podniku, Supply Chain Managementu, metod řízení toků v podniku, systémů řízení kvality, řízení chemických výrob, předpovědi poptávky, aj.)

Oblast společenské odpovědnosti podniků a envirnmentálního managementu

(výzkum a rozvoj trendů v oblasti aktivit CSR, hodnocení ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů, CSR komunikování a reporting, analýza životního cyklu produktu, environmentální účetnictví a reporting, aj.)

Oblast současných trendů - Industry 4.0, IoT, Shared Economy, Global Economy

(výzkum a rozvoj trendů v oblasti strategického managementu inovací, projektového managementu, dopadů Industry 4.0 na průmysl a společnost, sdílená ekonomika, aj.)

Katedra během let rozvinula spolupráci s řadou vysokých škol v České republice i v zahraničí (v USA, Německu, Velké Británii, Slovensku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajině, Rusku a v dalších zemích).

Detailní zaměření V&V

Projekty KEMCH

- mezinárodní projekt EHP-BFNU-OVNKM-3-134-01-2020 „Programme for Exchange of Best Practices in Social Responsibility” (hlavní řešitel doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.),

- mezinárodní projekt „Multi-disciplinary Innovation for Social Change from the Point of View of the Czech Republic”, COST Action CA18236 „Multi-disciplinary Innovation for Social Change” (hlavní řešitel Ing. Jana Košťálová, Ph.D.),

- mezinárodní projekt „Economic, Social and Environmental Aspects of Collaborative Economy from the Point of View of the Czech Republic”, COST Action CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy” (hlavní řešitel doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.),

- projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0343 "Inovace výuky studijních oborů „Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků“ na Univerzitě Pardubice" (hlavní řešitel Ing. Jan Vávra, Ph.D.), 

- projekt GAP 403/12/1279 „Nástroje posilování dlouhodobých vztahů se zákazníky na bázi integrace a spolupráce subjektů hodnotové sítě“ (hlavní řešitel prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.)

- projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0062 "Partnerství pro chemii" (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002458 „Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320 „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421 s názvem „Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- projekt MPO, FV -TRIO (2016-2021), FV30065, Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0 (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- projekt MPO, FV -TRIO (2016-2021), FV20137, Výzkum a vývoj systému pro podporu Lean Manufacturing pro technologii zpracování výroby v polygrafickém průmyslu (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)

- a další (uvedené v části "Projekty V&V")

Projekty V&V
Rozšířit fotografii: 
false