NASA organizuje soutěž "Na den vědcem"

Výsledky soutěže 2021

Výsledky soutěže 2021

Výsledky soutěže 2021

Kategorie ZŠ / nižší stupeň gymnázia

1. místo: Daniel Střítecký, Julie Neradilová; Klvaňovo gymnázium Kyjov

false

Esej Titania

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Titania93.84 KB
true

Kategorie SŠ / vyšší stupeň gymnázia

1. místo: Emma Novotná; Gymnázium Matyáše Lercha Brno

false

Esej Ariel

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Esej Ariel86.84 KB
true

2. místo: Filip Kocián; Gymnázium Zlín & UWC RCN high-school Norway

false

Esej Oberon

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Esej Oberon62.2 KB
true

3. místo: Daniel Lochman; Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

false

Esej Ariel

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Esej Ariel111.86 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Soutěž je určena pro II. stupně základních škol a střední školy a soutěží se formou sepsání eseje o vybraném měsíci Uranu. Pořádatelem je "Program radioisotopových napájecích systémů NASA". Tým, který poskytuje kosmickým plavidlům energii, aby mohly navštívit jedny z nejdrsnějších, nejtemnějších či nejchladnějších míst ve Sluneční soustavě.

V lednu 1986 dorazila pozoruhodná vesmírná sonda k Uranu a jeho měsícům. Voyager 2 pořídil tolik snímků všeho, co bylo na dohled, kolik jen bylo možné. Jednalo se však o velmi krátké průlety, a my tak známe pouze jednu stranu těchto vzdálených měsíců.

  • Který z těchto měsíců vás inspiruje k dalšímu prozkoumání?
  • Co vás ze zatím dosažených poznatků nejvíce zaujalo?
  • Co doufáte, že nejdeme, jestliže se na tato místa vrátíme?
  • Podpořte svůj výběr esejí o nejvýše 300 slovech.

Vítězné eseje budou publikovány na webových stránkách Programu radioisotopových napájecích systémů NASA. Vítězové dále obdrží certifikát a možnost stáže v laboratoři výzkumu termoelektrických materiálů Univerzity Pardubice.

Hodně štěstí!


  • Co jsou RNS?

Radioisotopové napájecí systémy poskytují energii k prozkoumávání, objevování
a porozumění naší sluneční soustavě. Více se o RNS lze dozvědět na webových stránkách https://rps.nasa.gov/, popř. ve videu, které vysvětluje některé z konceptů ZDE.

Témata roku 2021

Vaším úkolem je studovat trojici měsíců Uranu: Ariel, Oberon a Titania. Poté si vyberte jeden,
o kterém si myslíte, že by stál za to, abychom se k němu v budoucnu s jiným kosmickým plavidlem vrátili.

O měsících Uranu máme k dispozici málo informací, nicméně objevy, které jsme doposud učinili, dělají z těchto měsíců lákavý cíl pro další průzkum.  

Pro vědce se nejedná o nový scénář. Často jsou v pozici, že o tématu vědí jen tolik, že je zapotřebí dalšího průzkumu. O tom musí přesvědčit kolegy a ty, kteří rozhodují o přidělení finančních prostředků. Zkoumání měsíců Uranu je skutečným případem, o kterém doposud nebylo rozhodnuto, a pro který vědci musí nalézt opodstatnění.

TÉMA Č. 1: ARIEL

Předpokládá se, že všechny větší měsíce Uranu včetně Ariel sestávají převážně ze zhruba stejného množství vodního ledu a silikátové horniny. Na Ariel byl také detekován oxid uhličitý. Povrch měsíce Ariel se jeví jako nejmladší ze všech měsíců Uranu. Má několik velkých kráterů a mnoho malých, což naznačuje, že nedávné malé srážky vyhladily velké krátery, jež zde mohly zanechat větší srážky mnohem dříve.

TÉMA Č. 2: OBERON

Oberon je druhým největším měsícem Uranu. Na jeho povrchu se vyskytuje velké množství kráterů, zvláště ve srovnání s měsíci Ariel a Titania. Podobně jako všechny velké měsíce Uranu se i Oberon skládá zhruba z poloviny z ledu a z poloviny ze skály. Oberon má nejméně jednu vysokou horu, která se týčí téměř 6 km nad povrchem.

TÉMA Č. 3: TITANIA

Titania je největším měsícem Uranu o průměru asi 1 600 km. Sestává z nápadného systému údolí, přičemž některá jsou dlouhá téměř 1 600 km. Podél stěn údolí, která jsou obrána ke Slunci, jsou viditelná ložiska vysoce reflexivního materiálu, kterým může být námraza.

Více k jednotlivým tématům lze nalézt ZDE
obecně k soutěži viz https://rps.nasa.gov/scientist-for-a-day/

 

Dr. Patrik Čermák
Univerzita Pardubice

false

Pravidla soutěže

Veškeré eseje musí být zaslány do 31. 5. na e-mailovou adresu níže.

Vítězné eseje budou vybrány ve dvou kategoriích:

  1. II. stupeň základní školy / nižší stupeň víceletého gymnázia
  2. Střední škola / vyšší stupeň víceletého gymnázia

Napište esej (o maximálně 300 slovech) o tom, který ze tří uvedených měsíců je podle vás nejzajímavější, a vysvětlete proč. Pokud byste mohli vyslat vesmírnou sondu, aby prozkoumala zvolený měsíc podrobněji, který z těchto tří měsíců byste se rozhodli navštívit? Na základě toho, co je již známo, co si myslíte, že byste mohli zjistit?

Žáci účastí v soutěži souhlasí s přidělením autorských práv společnosti JPL, aby JPL a NASA mohly zveřejnit eseje, a to celé i výňatky z nich, na webových stránkách NASA spolu se jménem autora, ročníku, školy, města a země.

Eseje mohou být zaslány učiteli, rodiči či opatrovníky či žáky samotnými.

Eseje musí obsahovat: jméno, příjmení, ročník studia, název školy a kontaktní e-mail. Na eseji mohou pracovat nejvýše 4 žáci, přičemž jména všech autorů musí být uvedena. Esej může být psána v anglickém i českém jazyce.

Autoři výherních esejí či jejich učitelé/rodiče/opatrovníci budou kontaktováni s žádostí o poskytnutí fotografií autorů, které budou spolu s eseji umístěny na webových stránkách NASA. Rodiče/opatrovníci musí zaslat písemný souhlas se zveřejněním fotografií.

Eseje zasílejte na adresu národního koordinátora soutěže: patrik.cermak@upce.cz.

Příjem každého eseje bude potvrzen v horizontu několika pracovních dní.

Vyhodnocení proběhne po termínu zasílání esejů.

true
Rozšířit fotografii: 
true