Cílem Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků ZŠ a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů.

Festival je pořádán v rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. Hlavními pořadateli festivalu jsou AMAVET, z.s., Pardubický kraj a Univerzita Pardubice.
 

Rozšířit fotografii: 
false
Amavet 2019
Amavet je soutěž pro děti a mládež základních a středních škol, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku společně s Pardubickým krajem a také Univerzitou Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice...