Fakultní školy

Navázání a postupné prohlubování spolupráce se středními školami je jedním z nástrojů, jak více zacílit na provázání vzdělávacích a badatelských aktivit v oblasti chemie a příbuzných oborů. Intenzivní spolupráce s některými odbornými středními školami nakonec vyústila k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci, které tuto aktivitu více naplňuje a detailněji zohledňuje.

Naše fakultní školy se těší řadě výhod v podobě nadstandartních aktivit, jako jsou např. exkurze přímo „na míru“ sestavené pro konkrétní oborové zaměření dané střední školy. Exkurze jsou zaměřeny jak na teoretické vzdělávání žáků SŠ, ale i na experimentální část, v níž si studenti mohou vyzkoušet vybrané laboratorní úlohy, jako tomu je při studiu na vysoké škole.

Součástí těchto aktivit jsou také odborné přednášky našich předních specialistů z různých chemických oborů. V rámci memorandní spolupráce je pro žáky SŠ otevřena možnost zapojení se do zpracování odborných témat pod Středoškolskou odbornou činností nebo pod dalšími odbornými středoškolskými soutěžemi s chemickou tématikou.

Hlavním přínosem těchto cíleně zaměřených aktivit je, že si jako jediná chemicky zaměřená vysokoškolská instituce v regionu přejeme mezi sebou přivítat co nejvíce kvalitních a nadšených zájemců o studium chemie.

false

Naše fakultní školy


Rozšířit fotografii: 
false