Ofsetový tisk

Touto technologií je tištěna převážná většina knih, novin, časopisů, brožur a různých dalších tiskovin, se kterými se setkáváme.Ofsetový tisk je technologie na bázi čtyř- či vícebarevného tisku. Vhodná je zejména pro tisk vysoce kvalitních tiskovin s většími náklady, kdy již digitální tisk není cenově výhodný. Při výrobě se používá široké spektrum papíru od ofsetových (dopisní papíry), přes klasický hlazený křídový papír až po speciální materiály.

Rozšířit fotografii: 
false